Ԫ Bonifatiusdag in Fulda 2017

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Bezoek Fulda juni 2017

3 - 6 juni 2017

Burgemeester Waanders, Pytsje de Graaf en het voltallige Vriendschapscomité hebben 5 juni de Bonifatiusdag in Fulda bezocht. 4 Juni hebben we gedineerd met bisschop Algermissen van het bisdom Fulda met zijn gasten uit Polen, en Pinkstermaandag de dienst op het Domplein bijgewoond. Ook onze pastor Paul Verheijen nam aan deze dienst deel. Ook aanwezig hierbij was dit weekend dominee Ton van der Wekken uit Dokkum, die we in contact hebben gebracht met veel van onze vrienden, om ook de Evangelische kerk van Fulda in onze Vriendschapsband mee te nemen in de toekomst. Na de dienst hebben we in een prettig samenzijn op het Domplein gesproken met vele vrienden uit Fulda en nieuwe contacten gelegd.

’s Middags 5 juni waren we uitgenodigd bij de oprichting van het Vriendschapscomité Fulda-Dokkum. Officieel is daar nu ook een Vriendschapscomité opgericht met het doel de contacten tussen Fulda en Dokkum nog verder te intensiveren en alle groepen in Fulda hierbij te betrekken. Het was een feestelijk gebeuren met heel veel bekenden die Dokkum als eens hebben bezocht en nu onze ambassadeurs zijn in Fulda.

Wij zien uit naar een hechte samenwerking met dit nieuw opgerichte Vriendschapscomité.

01

02

03

04