Ôªø Bonifatiusdag Dokkum 2018

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Bonifatiusbeurs 2018.

juli 2018

Twee Bonifatiusbeurzen voor studie in Fulda. Om de vriendschapsbanden tussen de door Bonifatius verbonden partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de negende maal de Bonifatiusbeurs uitgereikt. Hiermee kan een oud-leerling van het Dockinga College in de zomer vier weken lang, samen met 70 studenten uit ongeveer 20 landen, studeren en actief ontspannen aan de Hessen International Summer Universities in Fulda. Ook krijgen de studenten een goed beeld van het heden en verleden van Duitsland door excursies naar onder meer Berlijn, Würzburg, München en Weimar/Buchenwald. Om haar band met Dokkum te onderstrepen wordt een deel van de beurs door de zomeruniversiteit Hessen gesponsord. Bovendien is ook dit jaar vanuit de Stadt Fulda geheel kosteloos een tweede beurs beschikbaar gesteld. De organisatie van de Bonifatius Beurs is namens de gemeente Dongeradeel in handen van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en wordt ondersteund door het Dockinga College. Via het decanen netwerk van Dockinga (havo/vwo) zijn rond 400 leerlingen en oud-leerlingen per mail aangeschreven. De keuze is dit jaar gevallen op Anna Vellinga uit Dokkum (Politicologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen) en Marrit de Vries uit Dokkum (Geneeskunde in het Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen). In het schooljaar 2018-2019 zullen zij op Dockinga verslag doen van hun ervaringen in de Duitse Bonifatiusstad. Tijdens hun verblijf in Fulda zullen zij via de sociale media verslag leggen van hun ervaringen. Anna en Marrit vertrekken 6 juli naar Fulda. Foto: Overhandiging van de Bonifatius Beurs 2018 in de Bonifatiuskapel.

Achter van links naar rechts Tjeerd Jorna (Vriendschapscomité), loco-burgemeester Pytsje de Graaf, Wolter Kleine (Vriendschapscomité).
Voor van links naar rechts Marrit de Vries en Anna Vellinga. Foto Marit Anker.

Freundschaftsverein St. Bonifatius Fulda Dokkum begeleid de studentes uit Dokkum tijdens de Sommeruniversität Fulda

Tijdens de Sommeruniversität Fulda worden Marrit en Anna op de lesvrije dagen begeleid door leden van de Freundschaftsverein St. Bonifatius Fulda Dokkum.

Bij aankomst werden zij ontvangen door Bürgermeister Dag Wehner in het Stadtschloss.

(van rechts) Bürgermeister Dag Wehner, Anna Vellinga, Marrit Dijkstra, Prof. Dieter Wagner. Foto: Johannes Heller, Magistratspressestelle Fulda.

Samen met 50 andere studenten uit o.a. China, Portugal, Rusland en Israel gaan zij Fulda leren kennen, met uitstapjes naar Weimar en Berlijn.