Ԫ afscheid burgemeester Waanders

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Afscheid burgemeester Waanders van Dongeradeel

19 oktober 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk te Dokkum heeft burgemeester Marga Waanders na bijna 10 jaar afscheid genomen van de gemeente Dongeradeel. Uit Fulda waren bij dit afscheid aanwezig: de heer Gerard Stolberg en de heer Bernhard Hohmann namens de stad Fulda en de heer en mevrouw Dieter en Vroni Wagner namens het bisdom Fulda. Uit de komst van deze afvaardiging en de vele telefonische en schriftelijke blijken van waardering blijkt weer eens hoe stevig de partnerstad Dokkum in Fulda geworteld is en hoe Marga Waanders hieraan de laatste 10 jaar als betrokken burgemeester heeft meegewerkt. Uit de toespraken van de heren Stolberg en Wagner kwam dit ook duidelijk naar voren en in haar dankwoord refereerde Marga Waanders nog eens specifiek hieraan. Met een gezellig diner in de Waard van Ternaard werd haar periode in Dokkum met het College en de gasten uit Fulda afgesloten.

01

02

03

04

05