bon

wijactiviteitgeschiedenislinkbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

homelink

Feiten       Legendes      Lezing

Het leven van Bonifatius

Omstreeks 675 wordt Wynfrith in Crediton (Engeland) geboren. Op zijn 6de wordt hij door zijn ouders naar klooster Nutshalling gebracht om daar opgevoed en opgeleid te worden. Naar eigen zeggen is dit ook op Wynfriths eigen nadrukkelijk verzoek. Wynfrith blijkt een voorbeeldige en vortreffelijke leerling.

Na jaren van studie, ls hij een jaar of 30 is, waagt hij in maart 715 de overtocht naar het Europese vasteland. Daar in het noordwesten van Europa wil hij het christendom onder de Friezen, Saksen en Franken brengen. Want Wynfriths hart ligt bij het missiewerk. Maar Wynfriths start van zijn 1e missie is ongelukkig gekozen .Redbad, koning van de Friezen, heeft juist de Franken onder leiding van Karel Martel een stevige nederlaag bezorgd. En met de nederlaag had het christendom een stap terug moeten doen. De eerste kennismaking met de Friezen sorteert dan ook weing effect. Onverrichterzake keert hij naar klooster Nutshalling terug.

Daar, in klooster Nutshalling, overlijdt de abt. Wynfrith wordt tot de nieuwe abt verkozen. Maar als hij een jaar later een geschikte opvolger vindt, verlaat hij in 718 Engeland voor een tweede keer. Dit maal reist hij niet direct af naar de heidenen. Hij legt eerst zijn plannen voor in Rome. Paus Gregoris II toont veel begrip voor Wynfriths passie om de heidenen te bekeren. De paus geeft hem een nieuwe naam: Bonifatius. De naam van een Romeins martelaar uit de 4e eeuw. Wynfrith krijgt bij zijn vertrek ook een pauselijk lastbrief mee. Hierin wordt hij opgedragen de heidense volken in Europa te onderwijzen in de waarheden van de Testamenten. Zijn Schriftkennis en trouw aan het kerkelijk gezag worden geprezen.

bonifatius

En zo vertrekt Bonifatius met een pauselijk opdracht naar het noorden van Europa. Een opdracht waar hij zich zijn leven lang aan zal houden. In de winter van 753 trekt Bonifatius naar Utrecht. Zodra het lente wordt trekt hij verder naar Friesland. Op zijn weg vernielt hij heidense eigendommen, preekt, doopt en sticht kerken. De nieuwe gelovigen worden door Bonifatius opgeroepen om het sacrament van de heilige Geest op de zaterdag voor Pinksteren te komen ontvangen. Maar zij zullen de zendeling niet meer horen prediken. In de vroege ochtend van 5 juni 754 trekt een troep rovers naar het kamp. In de hoop kostbaarheden en wijn bij de missionarissen te vinden. Bonifatius gebiedt zijn metgezellen geen weerstand te bieden aan de rovers. Daarop slaan de rovers toe. Bonifatius en zijn 52 metgezellen worden op brute wijze vermoord. Bonifatius probeert de dolksteken nog af te weren met een bijbel. Maar de dolk doorklieft het book en doodt de missionaris. En zo eindigt Wynfriths missiewerk daar waar hij het jaren geleden begonnen was.

moord

Bron: Dokkum, beeld van een stad. Twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld: Ihno Dragt, Peter Karstkarel, Maaike Kuipers, Wim Keune, Arend jan Wijnsma. Friese Pers Boekerij Leeuwarden/ Drachten