bon

wijactiviteitgeschiedenislinkbonifatiusbeursCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

homelink

Feiten       Legendes      Lezing

Lezing van professor A.J. Jelsma

Gehouden op 22 november 2003 te Dokkum, op de warming up dag van het bisdom Groningen voor het 1250 herdenkingsjaar van de dood van Bonifatius.
Bonifatius - “Oefening in vriendschap”
(korte samenvatting van de lezing)


1)   Herdenken is niet zo gemakkelijk. Het is een kunst om de persoon recht te doen en hem niet te annexeren en voor het realiseren van eigen doeleinden te gebruiken. Men moet zich er tevens van bewust zijn dat Bonifatius ons altijd vreemd zal blijven want hij is niet van onze tijd.

2)   Bonifatius schreef en ontving veel hartverwarmende brieven, omdat hij onderdeel van een netwerk van vrienden was. Ook wij doen er goed aan daar zorg aan te besteden. De huidige technologische ontwikkelingen maken het ontwikkelen van echte vriendschappen lastiger, maar bieden gelukkig ook nieuwe kansen.

3)   DEUS AMACITUS EST (God is vriendschap) In de kloostertraditie was er altijd al aandacht voor vriendschap en het onderhouden daarvan. Het blijft van belang te onthouden dat die traditie ook een essentieel punt benadrukt heeft. Niet voor niets heeft Jezus familierelaties ondergeschikt gemaakt aan een geestelijke verwantschap. Gelukkig is ook in familieverband een geestelijke verwantschap mogelijk. Wel verdient aandacht dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen de liefde voor allen en de specifieke vervondenheid met enkelen.

4)   Bonifatius en Augustinus konden beide niet zonder vrienden(innen). Ze vonden het belangrijk dat je een buddy had die als je klankbord functioneerde. Dit geldt niet alleen voor aidspatienten of stervenden. Veel geestelijke ontreddering kan door goede vriendschap voorkomen worden.

5)   In de vijfde plaats, dankzij zijn opmerkelijke opvatting over de betekenis van het celibaat was Bonifatius in staat op gelijke wijze met mannen en vrouwen om te gaan. Het antwoord daarop is in zijn preken die bewaard zijn gebleven, te vinden. Het heeft dan toch waarde een leven als de engelen na te streven.

6)   Gebedsgemeenschap had ook grote waarde voor Bonifatius. Het heeft een gunstig effecht op positieve wijze een aantal mensen voor Gods aangezicht te plaatsen. Wie goed over anderen denkt komt eerder op het spoor van God.God is immers vriendschap.