Ԫ Bonifatiusherdenking Wijk bij Duurstede

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Herdenking in Wijk bij Duurstede

28 mei 2016

 

Focko Visser en Tjeerd Jorna bezoeken de herdenking in Wijk bij Duurstede, waar 1300 jaar geleden Bonifatius voet aan wal zette. Het comité Bonifatius 1300 jaar heeft daar een eerste Bonifatiusdag georganiseerd om deze dag jaarlijks interkerkelijk terug te laten komen. Kees Slijkerman heeft hiervoor met een groot team vrijwilligers een mooi programma samengesteld met goede sprekers die Bonifatius vanuit vele perspectieven hebben neergezet.
Na deze officiele lezingen werd door de sciba van de Protestantse Kerk in Nederland en de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht een monument in de kerkmuur van de Grootte Kerk onthuld, onder aanwezigheid van de genodigden. Hierbij waren aanwezig commissaris van de Koning, W. van Beek, burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij Duurstede, burgemeester Dag Wehner van de stad Fuld, afgevaardigden van het bisdom Fulda, Dieter en Veronica Wagner en de wethouders van Dokkum P.H. de Graaf en P.L.Braaksma.

Jaarlijks zal nu ook daar Bonifatius worden herdacht net als in Dokkum en Fulda. Met het team van Wijk bij Duurstede hebben we als Vriendschapscomité heel prettig samengewerkt.

001

002

006

003