bon

wijactiviteitlinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

homelink

Historie Dokkum - Crediton - Fulda

Voor 1945


Notities waarin sprake is van contacten tussen de Bonifatiussteden:
1926:    26 Augustus vindt de eerste Nationale bedevaart rond de Bonifatiuskapel in wording plaats. Initiator Titus Brandsma verwelkomde daar o.a. Jos Diemen Schmitt, bisschop van Fulda
(bron: Dockum Doccumensis).

Brandsma

Foto van links naar rechts.Voor:L.M.Hugo (Bischop van Mainz), H.van de Wetering (Bisschop van Utrecht) en J.D. Schmitt (Bischop van Fulda). Links achter: Titus Brandsma

1945 - 1954

In de naoorlogse jaren staan de kontakten met Duitsland natuurlijk op een laag pitje. Maar ook van andere internationale kontakten is in deze “‘periode van opbouw” nauwelijks sprake. De mobiliteit van de mensen is gering en geld voor “uitspattingen op het gebied van vrije tijd is er nauwelijks.

1952   Een boekje met een reisverslag uit de archieven van de Rooms Katholiek kerk van een anonieme Dokkumer maakt melding van een bezoek aan Fulda tijdens een vakantiereis in september 1952. De (ongetwijfeld Rooms Katholieke) Dokkumer is onder de indruk van de imposante Dom van Fulda en het graf van Bonifatius. Hij verbleef in hotel Zum Ritter, nog steeds een geliefd hotel in de oude binnenstad.

1954   Bij de herdenking van het 1200-jarig bestaan van Dokkum wordt er een officiële delegatie uit Crediton welkom geheten. In dit gezelschap bevindt zich ook de bisschop van Crediton. Er vindt een herdenkingsdienst in de kapel plaats, op de Markt zijn er opgravingen, er wordt een toneelstuk van Fedde Schurer opgevoerd en een tentoonstelling georganiseerd. Naast de stadsfeesten, het bezoek van prins Bernhard en de naamgeving van de mijnenveger Dokkum is dit één van de hoogtepunten van het jaar. “S’an jier krije wy net wer” zegt burgemeester S. van Tuinen.

opgraving
Opgraving en bezoek konigin Juliana in 1954

1955 - 1964

1955   In de Engels/Anglicaanse traditie werd de moord op Bonifatius in 755 gepleegd en vindt de 1200-jarige herdenking in 1955 plaats. De Dokkumer burgemeester S. van Tuinen woont de herdenking in Crediton bij. Daarbij is ook de aartsbisschop van Canterburry aanwezig. Burgemeester Van Tuinen filosofeert hierover: “Zou het contact van duur zijn? Ik zou zeggen ja. Dit soort contacten zijn vandaag in de mode. Het zou fijn zijn als wij ook contact met een stad in België, Frankrijk of Duitsland konden krijgen. Helemaal in de idee van Bonifatius.”

1956   Van 27 - 31 augustus bezoekt het kerkkoor van Crediton Nederland en geeft o.a. concerten in Dokkum, Bolsward en Utrecht en voor de NCRV radio. Burgemeester Van Tuinen, die hoog opgeeft over het koor dat hij het jaar ervoor beluisterd had, zet zich hiervoor persoonlijk in en zorgt ervoor dat de koorleden bij particulieren ondergebracht worden. De opbrengsten van de concerten hebben tot doel een Bonifatius standbeeld in Crediton op te richten. Ook Dokkum zou nog zo’n beeld moeten hebben en ambtenaar M. van Duyn doet daartoe een voorstel.

In 1958 groeit het aantal kontakten met Duitsland, dat, als naaste buur, toch beter bereikbaar is dan Engeland. De treinverbinding tussen Groningen en Bremen wordt hersteld en de eerste sportieve-, culturele- en kerkelijke uitwisselingen vinden weer plaats (LC 4/6/58).
In april 1958 lanceert de motorrijdervereniging “De Stormvogels” uit Dokkum, onder voorzitterschap van gemeente ambtenaar C. Mulder, het plan voor een motor- en automobieltocht naar Fulda in 1959.
De tocht zal dienen als “brug” voor een culturele en sportieve uitwisseling tussen de plaatsen die zo een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de zendeling Bonifatius.
Allerwegen in de wereld is er een roep naar vrede en vriendschap. Willen wij dit nastreven dan zal dit van onderaf moeten beginnen . Persoonlijk contact is de beste waarborg voor een beter begrijpen van elkaar (NDC 28/1/1959).
In Dokkum wordt meer dan een jaar naar deze eerste uitwisseling toegewerkt. Er worden zelfs collectieve lessen in de Duitse taal georganiseerd.

1959   Uitwisseling van vrijdag 12 t/m maandag 15 juni 1959.
Deelnemers ongeveer 250 personen in drie bussen van de NOF, particuliere auto’s en motoren.
Leden van MC De Stormvogels, het Dockumer Muziekkorps met drumband, muziekvereniging Euphonia het kerkkoor van de Ned. Herv. gemeente en de Dockumer Accordeon club.
Één van de verenigingen die in Fulda als gastheer optrad was het Städtischer Konzertchor “Winfridia”, onder de bezielende leiding van voorzitter Hans Will, die vanaf dat moment enkele tientallen jaren lang de grote animator van de uitwisselingen werd.
Deze eerste uitwisseling, georganiseerd en onder leiding van Cornelis Mulder, was een groot succes en er werden meteen plannen gemaakt voor een tegenbezoek van Fuldaërs in 1960.
Een officiele Engelse delegatie was aanwezig bij de onthulling van het Bonifatius standbeeld door de toenmalige Kroonprinses Beatrix.

lees verder