bon

wijactiviteitlinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

homelink

Historie Dokkum - Crediton - Fulda

1965 - 1978


1971   Vanuit Crediton komt de uitnodiging om de Bonifatius herdenking op 5 en 6 juni in bijzijn van prinses Margaret bij te wonen. Burgemeester Miedema die nog maar net in Dokkum zit overhandigt een rode eik uit Dokkum die door Her Royal Heighness wordt geplant. In een interne notitie voor de b. en w. vergadering van 6 maart 1972 schrijft hij, naar aanleiding van een gesprek met H. Kingma van het Toonkunstkoor:
“Er is reeds lang een Fulda comité en contact met Crediton is veelal via het gemeente-bestuur tot dusver. Streven naar een situatie waarin zowel Fulda als Crediton door a. bevolking en b. gemeente gelijkelijk wordt gedragen. Ik deel die zienswijze”.

1974   Vijftien jaar na de eerste uitwisseling gaat er opnieuw een grote groep Dokkumers naar Fulda. Het gaat om ongeveer 220 mensen van het Toonkunstkoor, Sursum Corda, RK kerkkoor, Hervormd kerkkoor, Domuco, de drumband van Oranje, de tennisclub, voetbalver. Dockumer en volleybalver. DVC.
Zij brengen van 23 t/m 26 mei een bezoek aan de duitse zusterstad.
Nog steeds is het koor Winfridia onder voorzitterschap van Hans Will één van de grootste gastgevers. In het organiserend comité dat in 1972 opgericht werd hebben zitting: F. Houtkoop, voorzitter, M. van Duyn, secretaris, J.J.B. Demes, J. Rosier en G.S. Scherstra. De groep, vergezeld van ondermeer het burgemeestersechtpaar Miedema, reist per speciale rechtstreekse trein. De begroting is bijna 32 duizend gulden met een tekort van bijna acht duizend.
In 1974 wordt ook de Stichting Bonifaciussteden Crediton-Dokkum-Fulda opgericht ten overstaan van notaris mr. K. D. de Vries. Het doel van de stichting is het bevorderen en stimuleren van contacten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. In de statuten wordt opgenomen dat bij liquidatie een batig saldo aan een overeenkomstig doel ten deel moet vallen.
Er is in 1973 en 1974 nog wel enige briefwisseling met Crediton waar Raymond Skinner, het hoofd van de Queen Elizabeth´s School, zich sterk maakt voor kontakten met Dokkum en ook Fulda, maar iets concreets levert dit niet op.

1975 - 1984


1975   Op 22 februari gaat er een brief van de Stichting uit naar de Dokkumer verenigingen om te komen tot een uitwisseling met Crediton. Hierop komt onvoldoende respons.
Wel wordt tijdens een vergadering in maart de reis naar Fulda in 1974 geevolueerd en worden er voorbereidingen getroffen om de Fuldaers in Dokkum te ontvangen in 1976. Crediton ligt wat moeilijker qua reistijd en financiën. Misschien dat daar eerst eens een kleinere groep naar toe kan gaan.
Burgemeester Miedema en zijn gezin brachten in elk geval een privé bezoek aan Crediton en nodigde Mr. Skinner uit om in 1976 de Fuldaers in Dokkum te ontmoeten.
1976   Van 27 t/m 30 mei arriveren maar liefst drie honderd Fuldaers in Dokkum.
Deze “grootste uitwisseling ooit” kende hoogtepunten zoals de opvoering van “Die Jahreszeiten” door het duitse toonkunstkoor Winfridia, dat haar honderdjarig bestaan vierde. De begeleiding was in handen van het Frysk Orkest. Verder werden er tennis- en voetbalwedstrijden gehouden en de uitwisseling werd afgesloten met een oecumenische dienst in de Bonifatiuskapel waar het Fuldaer Domchor zong en het Posaunenchor blies.
In dit jaar is het druk op het uitwisselingsfront want van 28 juni t/m 9 juli gaan 29 Fuldaers naar Crediton en “per kerende post” gaan van 10 t/m 24 juli zestig inwoners van Crediton naar Fulda. In dezelfde zomer maakt Granada television een documentaire over “The Christians” en filmt ondermeer in Dokkum.
Inmiddels is burgemeester Miedema naar Baarn vertrokken en krijgt de Stichting Crediton-Dokkum-Fulda een brief dat men “wegens het ontbreken van de nodige dekkingsmiddelen” in 1977 en 1978 geen gemeentelijke bijdrage voor uitwisselingen te verwachten is. Mogelijk kan er voor 1980 weer enige budgettaire ruimte gevonden worden.
Mr. Skinner probeert herhaaldelijk een uitwisseling tussen Crediton en Dokkum tot stand te brengen, maar de belangen en de tijdsplanning lopen niet synchroon, bovendien: er is geen geld!!

fietsers

1978   Een groep van acht fietsers rijdt van Dokkum naar Fulda en voegt zich daar bij zo´n honderdtachtig Dokkumers die weer per trein naar de duitse Bonifatiusstad trokken. Toonkunstkoor en Sursum Corda concerteerden gezamenlijk en het RK kerkkoor en de Bonifatiuscantorij verleenden medewerking aan kerkdiensten. Er werd ook weer volop gesport door basketballers, voetballers en tennissers en Domuko gaf weer een perfecte show in het stadscentrum.

ga terug   lees verder