Ԫ Lions Clubs Fulda en Dokkum

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Lions Club Dokkum en Fulda

3 juni 2017

Het bestuur van de Lionsclub Fulda Bonifatius en de afgevaardigde van de Lionsclub NoordOost Friesland hebben op 3 juni 2017 met elkaar van gedachten gewisseld over het aangaan van vriendschappelijke betrekkingen. De besprekingen om tot een jumelage tussen beide clubs te komen wordt in het najaar van 2017 voorgezet. Hierdoor kan de stedenband tussen Fulda en Dokkum nog verder op serviceclub niveau worden geintensiveerd.

lions