Ôªø Oecumenische Bonifatiusdagen¬İDokkum 2017

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Oecumenische Bonifatiusdagen in Dokkum.

9 - 12 juni 2017

Onder het thema: “Tegendenken” werden tijdens deze Bonifatiusdagen pater Titus Brandsma en dominee Cohen herdacht die beiden in concentratiekamp Dachau stierven omdat zij stonden voor een eigen mening. Zij durfden tegen de gangbare meningen in te gaan, waren tegendenkers, maar hebben dit met de dood moeten bekopen. Er waren deze dagen veel verschillende workshops, waar het muziektheater in de Bonifatiuskapel onder leiding van Sjoek Nutma een van de hoogtepunten was. De heilige Mis op zondag in de katholieke kerk werd opgedragen door onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout en werd o.a. bijgewoond door Burgemeester Marga Waanders, Pytsje de Gaaf en van Fulda door Dieter en Vroni Wagner.

In processie ging het daarna met ook deelnemers uit de andere kerken naar de Bonifatiuskapel waar in het park de lunch werd genuttigd en afgesloten werd met een gezamenlijke korte oecumenische dienst.

01

02

03

04

05