Ԫ scholenuitwisseling Dokkum - Fulda

bon

wijonze_aktiviteitengeschiedenislinkbonifatiusbeursmusicalCreditonlinkdokkumlinkfuldalinkmedia

home

 

Scholenuitwisseling Dokkum - Fulda

9 - 13 mei 2016

 

Op maandag 9 mei kwamen 21 leerlingen van de Konrad Adenauer Schule uit Petersberg bij Fulda met 2 docenten naar Dockinga VMBO Dokkum voor een eerste uitwisseling. 

Onder leiding van Warner Banga en zijn team is er, samen met docenten uit Fulda, al lange tijd gewerkt aan deze uitwisseling die als projectplan “In the Footsteps of Bonifatius, the first European” gestalte heeft gekregen. Er was een interessant programma opgezet voor de leerlingen die als communicatietaal deze dagen het Engels gebruikten. Ook werd er veel tijd ingeruimd voor Dokkum en de regio en werden een viertal Dokkumer bedrijven bezocht. Op dinsdag werden de scholieren met hun begeleiders ontvangen door burgemeester Marga Waanders op het stadhuis, waar genoten werd van de traditionele oranjekoek. Woensdag bezocht men het eiland Ameland en voor de rest werd het programma gevuld met een discoavond en sport. Vrijdag gingen de gasten weer huiswaarts. Iedereen was ondergebracht bij scholieren van Dockinga waardoor er veel persoonlijke contacten zijn gelegd. In het najaar zullen de leerlingen van Dockinga een tegenbezoek brengen aan Fulda.

01

2

3