Rosenmontag: 
8 februari 2016

Van 5-9 februari hebben wij met een afvaardiging van B en W op uitnodiging van Prins Alexander Fassadius Maximus LXXV het jaarlijkse carnaval in Fulda bezocht. Met vertegenwoordigers uit de partnerstad Como en andere genodigden zijn wij officieel ontvangen door de nieuwe OB Dr. Heiko Wingenfeld. Daarna met zijn allen genoten van het diner en een prachtige feestavond “Brääder nie” .Dit weekend is er ook voor het versterken en uitbreiden van de contacten met de partnerstad Dokkum en er zijn weer vele zaken geregeld, zoals o.a medewerking koor Winfridia met zangstuk aan Ljochtsjend Paad, voorbereiding komst Dompfarrchor en deelname bisdom Fulda aan Bonifatiusdag te Dokkum begin juni. Ook hebben wij een culturele rondgang gemaakt door Schloss Fasanerie met deskundige begeleiding van Dr. Markus Miller. Zondag hebben we de kerkdienst bezocht in de Stadtpfarrkirche St Blasius en daarna genoten van koffie met gebak bij Konditorei Wess. Hier werden we verrast met een aubade door de Niesiger Musikanten, die afgelopen jaar hebben opgetreden bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Zondagavond gedineerd met een vertegenwoordiging van het bisdom Fulda en de contacten verder versterkt.
De optocht op Rosenmontag viel letterlijk in het water en door de harde wind konden de wagens niet meedoen in de optocht. Jammer, maar risico’s nemen kan echt niet. Ook hebben we nog contact gelegd met de Brunnenzeche die in klederdracht wel willen meewerken aan de Kerstmarkt op 16 december. Zullen organisatie hiervoor opstarten.

Privébezoek OB Dr Heiko Wingenfeld met familie
4-9 april 

Dit betrof een privé bezoek maar we hebben toch enkele momenten kunnen vinden om Dokkum aan hun te laten zien u. Zo hebben we met onze burgemeester Marga Waanders samen gegeten en bijgepraat. Ook hebben we op deze manier elkaar beter leren kennen en waarderen. Daarna hebben we met hun een rondvaart gemaakt door Dokkum in de trekschuit, het Bonifatiusmuseum en de Bonifatiuskapel bezocht, wat erg werd gewaardeerd. In kranten te Fulda heeft de OB erg positief gereageerd op zijn bezoek aan deze regio.

Fuldaer Zeitung

Bonifatiuscup 2016 voor juniorenteams 
4-5-en 6 mei 2016

Voetbaltoernooi junioren Be Quick en Dokkum om Bonifatiuscup met 350 deelnemers. 
Tjeerd Jorna namens het Vriendschapscomité, samen met burgemeester Marga Waanders de groepen uit Fulda ontvangen en met hen ontbeten. Verder hebben wij als volledig bestuur de finale en prijsuitreiking bezocht.  
Aan dit toernooi deden een drietal teams uit Fulda en omgeving mee, zijnde JSG WestRing U 15. Zij kwamen als winnaar van de penaltycontest naar voren en gingen met een mooie beker terug naar huis.
De teams  JFV Viktoria Fulda in de klasse U 13 en JFV Fulda 2015 in de klasse U 15 kwamen beide in de finale en wisten deze ook te winnen. Zodoende gingen beide teams uit Fulda met de Bonifatiusbokaal naar huis.Al met al een zeer geslaagd toernooi, dat dank zij de grote inzet van vele vrijwilligers kon worden gerealiseerd. De organisatie kijkt tevreden terug en kijkt al uit naar de tweede editie in mei 2017.

Ontvangst Dompfarrchor St. Simplizius uit Fulda 
5 - 8 mei 2016

Na een voorspoedige reis kwam het gezelschap op Hemelvaartsdag aan in Dokkum, waar ze Hotel de Abdij geheel tot hun eigen beschikking hadden.
De reis stond onder leiding van Anja en Jurgen Knapp die enkele weken ervoor al even in Dokkum waren geweest om het programma te bespreken met ons zodat we al deels voorbereid waren. Toch was het nog een intensief programma waar veel tijd in gestoken moest worden om alles vlot te laten verlopen. Donderdagavond heeft Tjeerd Jorna het gezelschap welkom geheten in de Abdij en het programma kort doorgenomen.
Vrijdag 6 mei: 9 uur ontvangst in het gemeentehuis door burgemeester Marga Waanders. Was een erg ontspannen gebeuren en het gezelschap heeft dit heel erg gewaardeerd, zeker de tijd die mevr. Waanders hiervoor had gereserveerd. Daarna werd het gezelschap in twee groepen gesplitst en een bezoek aan molen gebracht en rondvaart door de grachten gemaakt. Na de lunch bezoek aan Bonifatiuskapel, waar Lammert de Hoop de rondleiding heeft verzorgd. Tegen half vier had Ypie de kerk open en kon organist Hans Joachim Rill op het orgel “inspelen”. 

Om 16.30 heeft het koor ingezongen en hebben wij de banners opgesteld .’s avonds om 20.00 uur concert door koor in Grote Kerk , wat redelijk was bezocht. Een ieder had een goed gevoel bij het concert gehad en hierop hebben we maar een borrel gedronken met de groep.
Zaterdag is het gezelschap naar Schiermonnikoog geweest en hebben wij ’s middags de lunchpakketten verzorgd en klaargemaakt voor op de terugreis in de bus op zondag. Voor het diner werd de RK kerk nog voor ze geopend om daar het orgel te proberen en in te zingen. Koorleiding in contact gebracht met Paul Verheijen om dienst van zondag door te nemen.
Zondag een prachtig gezongen H Mis voor een redelijk gevulde kerk. Het was erg lang geleden dat er zo’n groot koor op ons koor gestaan heeft. Al met al een hele sfeervolle dienst waarin pastoor Paul Verheijenook de Duitse gasten volop betrok en de sterke banden met Fulda ook nog een bevestigde. Na de dienst hebben wij met het koor nog een kopje koffie gedronken waarna men om 11.45 uur de terugreis aanvaarde.

Scholenuitwisseling Dokkum - Fulda 
9 - 13 mei 2016

Op maandag 9 mei kwamen 21 leerlingen van de Konrad Adenauer Schule uit Petersberg bij Fulda met 2 docenten naar Dockinga VMBO Dokkum voor een eerste uitwisseling. 

Onder leiding van Warner Banga en zijn team is er, samen met docenten uit Fulda, al lange tijd gewerkt aan deze uitwisseling die als projectplan “In the Footsteps of Bonifatius, the first European” gestalte heeft gekregen. Er was een interessant programma opgezet voor de leerlingen die als communicatietaal deze dagen het Engels gebruikten. Ook werd er veel tijd ingeruimd voor Dokkum en de regio en werden een viertal Dokkumer bedrijven bezocht. Op dinsdag werden de scholieren met hun begeleiders ontvangen door burgemeester Marga Waanders op het stadhuis, waar genoten werd van de traditionele oranjekoek. Woensdag bezocht men het eiland Ameland en voor de rest werd het programma gevuld met een discoavond en sport. Vrijdag gingen de gasten weer huiswaarts. Iedereen was ondergebracht bij scholieren van Dockinga waardoor er veel persoonlijke contacten zijn gelegd. In het najaar zullen de leerlingen van Dockinga een tegenbezoek brengen aan Fulda.

Herdenking in Wijk bij Duurstede
28 mei 2016

28 mei 2016 Focko Visser en Tjeerd Jorna bezoeken de herdenking in Wijk bij Duurstede, waar 1300 jaar geleden Bonifatius voet aan wal zette. Het comité Bonifatius 1300 jaar heeft daar een eerste Bonifatiusdag georganiseerd om deze dag jaarlijks interkerkelijk terug te laten komen. Kees Slijkerman heeft hiervoor met een groot team vrijwilligers een mooi programma samengesteld met goede sprekers die Bonifatius vanuit vele perspectieven hebben neergezet.
Na deze officiele lezingen werd door de sciba van de Protestantse Kerk in Nederland en de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht een monument in de kerkmuur van de Grootte Kerk onthuld, onder aanwezigheid van de genodigden. Hierbij waren aanwezig commissaris van de Koning, W. van Beek, burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij Duurstede, burgemeester Dag Wehner van de stad Fuld, afgevaardigden van het bisdom Fulda, Dieter en Veronica Wagner en de wethouders van Dokkum P.H. de Graaf en P.L.Braaksma.
Jaarlijks zal nu ook daar Bonifatius worden herdacht net als in Dokkum en Fulda. Met het team van Wijk bij Duurstede hebben we als Vriendschapscomité heel prettig samengewerkt.

Voetbaltoernooi Fulda
4 juni 2016

Al weer voor de 12e keer speelden dit jaar de voetbalteams van Crediton-Dokkum en Fulda tegen elkaar om de Bonifatiuscup. Dit jaar deed in Fulda ook hun partnerstad Litomerice deel. 
De ploegen hebben met prachtig weer op het sportcomplex Johannesberg mooie sport laten zien en ook genoten van de vriendschap die er met de deelnemende teams is gegroeid. Het is zo langzamerhand een familie geworden en ook Litomerice voelde zich hier direct thuis, en nodigde de teams voor volgend jaar uit om de wedstrijd dan bij hen te houden .
De Bonifatiuscup werd gewonnen door Fulda 1 maar in zo een weekend kent men geen verliezers. ’s Avonds kon men nog genieten van het Stadtfest in Fulda, zodat men moe maar voldaan weer huiswaarts keerde. 
Gerrit Bijker heeft 12 jaar de organisatie vanuit Dokkum gedaan en draagt dit jaar deze taak over aan Eric Nicolai, Gerrit bedankt voor je inzet.

Concert Winfridia in Fulda
5 juni 2016

5 juni 2016 hebben Wolter Kleine en Tjeerd Jorna namens het Vriendschapscomite het concert van Städtischer Konzertchor Winfridia Fulda bezocht in de Marmorsaal van het Stadtschloss in Fulda. Er werden werken van Hayden uitgevoerd, begeleidt op een “Hammerflügel”. Dit paste erg goed bij elkaar en werd nog eens versterkt door de atmosfeer van de Marmorsaal waarin de uitvoering plaatsvond. Onder leiding van dirigent Carsten Rupp was het een feest om het koor deze stukken te horen uitvoeren.

Bonifatiusdag in Fulda 2016
5 juni 2016

Een kleine delegatie uit Dokkum heeft de Bonifatiusdag Fulda meegevierd, waaronder ook Wolter Kleine en Tjeerd Jorna namens het Vriendschapscomité. Het was weer een gezellig weerzien met vele vrienden waarbij we ook nog hebben meegenoten van het Stadtfest Fulda, wat dat weekend werd gehouden. De ontvangst was allerhartelijkst en we hebben vele nieuwe afspraken kunnen maken voor een tegenbezoek aan Dokkum. Zaterdagavond hebben we op uitnodiging van bisdom Fulda genoten van een heerlijk diner waar ook aanwezig was Abt Dr. Notker Wolf, die zondag de Winfriedpreis van de stad Fulda zou ontvangen. Ook hierbij is een delegatie van Dokkum aanwezig geweest in de persoon van Paul Verheijen, pastoor van Dokkum. Zondag hebben we de altijd weer indrukwekkende dienst bijgewoond op het Domplein, waar we met ongeveer 8000 mensen aanwezig waren.

Bonifatiusdagen in Dokkum 2016
10 - 12 juni 2016

Dit Bonifatiusweekend in Dokkum hebben we gevierd met een delegatie van ongeveer 40 personen, waaronder Stadtpfarrer Stefan Busz, uit Fulda. Vrienden Dieter en Vroni Wagner hebben deze trip georganiseerd en hiervoor was veel belangstelling. Zaterdag voegde zich hulpbisschop Karlheinz Diez uit Fulda bij de groep, die die middag werd ontvangen op het stadhuis door burgemeester Marga Waanders. De groep uit Fulda heeft aan alle programma onderdelen van het Bonifatiusweekend, dat voor het eerst interkerkelijk was opgezet, deelgenomen. 

Dit programma bestond uit: opvoering solotoneelstuk over het leven van Fransiscus door Peter Vermaat, deelname gedachtenistocht door Dokkum onder de noemer “Moedig en Opmerkzaam” ook het thema van dit weekend. Daarna hebben we gezamenlijk in de Bonifatiuskapel het indrukwekkende The Mass bezocht, een inspiratietheater gebaseerd op een liturgische mis met Latijnse zang afgewisseld door hedendaagse popmuziek onder leiding van Sjoek Nutma. 

Zondag was dan de processie naar het Bonifatiuspark en na een gezamenlijke lunch de afsluitende H Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Gerard de Korte, tot voor kort nog bisschop van bisdom Groningen Leeuwarden. In deze dienst verraste hulpbisschop Karlheinz Diez uit Fulda de parochie met een cheque van € 50.000.- voor de restauratie van de Bonifatiuskerk in Dokkum, een welkome bijdrage die met luid applaus werd begroet. 

Na de dienst werd er afscheid genomen van Mgr. De Korte en hebben wij de groep meegenomen voor een ritje door de regio en afgesloten met een haringparty op Lauwersoog, een bijna vast ritueel. 
Maandag keerde de groep weer huiswaarts met vele goede herinneringen aan partnerstad Dokkum.

Bonifatiusbeurs 2016
5 juli 2016

Om de vriendschapsbanden tussen de partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de zevende maal de Bonifatius Beurs uitgereikt.

Hiermee kan een oud-leerling van het Dockinga College in de zomer vier weken lang, samen met 80 studenten uit 20 landen, studeren en actief ontspannen aan de Hessen International Summer Universities in Fulda. Ook worden lokale bedrijven bezocht, en zijn er excursies naar onder meer Berlijn, Weimar en Keulen. Om haar band met Dokkum te onderstrepen wordt een deel van de beurs door de zomeruniversiteit Hessen gesponsord. Bovendien is ook dit jaar vanuit de Stadt Fulda geheel kosteloos een tweede beurs beschikbaar gesteld. 

De organisatie van de Bonifatius Beurs is namens de gemeente Dongeradeel in handen van het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en wordt ondersteund door het Dockinga College. Via het decanen netwerk van Dockinga (havo/vwo) zijn zo’n 400 leerlingen en oud-leerlingen per mail aangeschreven. 

De keuze is dit jaar gevallen op Nynke Smit (Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Thomas Pesman (Geneeskunde aan de KU te Leuven). In het schooljaar 2016-2017 zullen zij op Dockinga verslag doen van hun ervaringen in de Duitse Bonifatiusstad. Tijdens hun verblijf in Fulda zullen zij via de sociale media verslag leggen van hun ervaringen. Nynke en Thomas vertrekken zaterdag 16 juli naar Fulda.

Foto: Overhandiging van de Bonifatius Beurs 2016 voor de Bonifatiuskapel. 
Van links naar rechts: Wolter Kleine (Vriendschapscomité), Thomas Pesman, Ed Hooijenga (docent Duits Dockinga College), burgemeester Marga Waanders, Nynke Smit, Tjeerd Jorna (Vriendschapscomité).    
Foto Jaap Cuperus.

Bezoek uit Vellmar
5 juli 2016

Op 5 juli 2016 heeft een groep van 50 personen uit Vellmar, nabij Kassel, een bezoek gebracht aan Dokkum. Het waren parochianen uit de parochie van de Heilige Geest, de oude parochie van Peter Goeb, die nu in het bisdom Fulda de opvolger is van Rudolf Hoffmann.

Onder leiding van Regina Broj kwam de delegatie om half twaalf aan bij de Bonifatiuskapel waar men ontvangen werd door Paul Verheijen, Lammert de Hoop en Peter Sauermann.

Na de film heeft Paul met de priester van Vellmar, Manuel Peters een H Mis opgedragen in de Kleine kapel. Ook Manuel Peters kende Dokkum reeds en was met een groep priesterstudenten in 2004 door ons ontvangen in Talma Hoeve te Damwoude. Ook was bij deze groep nog een dame die we vorig jaar getroffen hebben in Hofgeismar tijdens onze deelname aan de Hessentage. De presentatie toen had haar doen besluiten om nu mee te gaan naar Dokkum.

Na een diner in de Posthoorn heeft Paul Verheijen nog een en ander verteld over de Bonifatiuskerk en is de groep daarna nog even op eigen gelegenheid Dokkum gaan verkennen.
Onze contacten in en met Fulda stralen op deze wijze in een grote boog om Fulda heen uit, en altijd staat in dezen Bonifatius centraal. De groep heeft in Dokkum een warm welkom gevoeld en onder leiding van Regina Broj weet je dat Dokkum positief uitgedragen wordt.

Pastor Paul Verheijen en de groep uit Vellmar in de kerk op de terp.

Kinderakademie Fulda
26.juli 2016

15 kinderen van de Kinderakademie uit Fulda stellen vragen aan Wolter Kleine over de partnerstad Dokkum. De Kinderakademie Fulda heeft 12 workshops van een week opgesteld om kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar kennis te laten maken met Europa en met name hier ook met de partnersteden van Fulda. Onze vriend Prof. Dieter Wagner had een en ander in Fulda goed voorbereid en een presentatie gemaakt over Dokkum met de nodige foto’s, zodat de kinderen die de vragen stelden al enigszins voorbereid waren. Wolter heeft dit een erg leuke ervaring gevonden en veel kinderen zijn thuisgekomen en hebben de ouders gevraagd om toch z.s.m. met hen eens naar Dokkum te gaan. Heeft zeker indruk gemaakt.

ISU Fulda
12 augustus 2016

Vanmiddag hebben we de afsluiting van het zomerprogramma van de ISU 2016 bezocht . Twee studenten uit Dokkum, Thomas Pesman en Nienke Smit, hebben van 16 juli tot 13 augustus deelgenomen aan een intensief programma. Met 51 studenten uit 15 landen hebben ze 4 weken opgetrokken en hieruit zijn prachtige contacten ontstaan. De studenten hebben die middag een impressie gegeven van wat ze die weken hebben gedaan en meegemaakt. Dan zie je dat tegenstellingen tussen volkeren verdwijnen en samenwerking mogelijk is. Een ervaring die ze hun leven lang meedragen. Vele sponsoren dragen bij om dit ieder jaar weer mogelijk te maken en ook wij profiteren hier ieder jaar weer van. Ook hiervoor hebben wij die middag onze dank kunnen uitspreken.

ISU Fulda

Laurentiusdag Fulda 
12 - 14 augustus 2016

Van 12-14 augustus werd in Fulda de 31ste Laurentiustag georganiseerd, een evenement waarbij 1000 koks uit geheel Duitsland bij elkaar komen en als partnerstad Dokkum zijn wij gevraagd om ook twee koks af te vaardigen. Wij hebben Jan Veenma van “Jan Cooks 4 You” en Bert Tacoma van de IJsherberg bereid gevonden hieraan deel te nemen. Zij mochten het hoofdgerecht van de openingsavond verzorgen en hadden gekozen voor een stoofpotje met vlees uit de regio, wat onderdeel was van een groot buffet voor 650 personen. Het weekend bestond uit een vol programma, waarbij de oecumenische dienst in de Dom van Fulda met alle koks een hoogtepunt was. Daarna was er tijd voor een groepsfoto in het Schlosspark, waarna een gezellig samenzijn in het Museumhof volgde. Zaterdagavond was de gala avond en zondag werd het geheel afgesloten met een BBQ wedstrijd. Mooi weer, muziek, een drankje en gezellige mensen maakten deze happening tot onvergetelijke dagen voor Jan, Bert en ons. Koks uit Fulda zullen zeker een tegenbezoek brengen aan Dokkum.

Admiraliteitsdagen Dokkum 2016
1 - 4 september

Van 1-4 september waren de Admiraliteitsdagen in Dokkum, en van het stadsbestuur Fulda was hierbij aanwezig de Stadtbaurat, de heer Daniel Schreiner met zijn vrouw en kinderen. Na een mooie ontvangst in het sfeervolle Bonifatiuspark, dat zich prima leent voor dit soort evenementen, gingen we met de praam naar het hoofdpodium waar we hebben kunnen genieten van een prachtige avond met veel hoogtepunten. De volgende dag heeft de familie Dokkum leren kennen in al zijn facetten en genoten van de sfeer. Ook de activiteiten op het water trok de aandacht. ‘s Avonds hebben we samen met burgemeester Marga Waanders genoten van een prima diner in de IJsherberg en lekker bijgepraat. Zondag is men weer vertrokken naar Fulda, daar maandag het werk weer wacht.

Uitwisseling scholieren Dockinga College
10 - 14 oktober 2016

Uitwisseling scholieren Dockinga College met de Konrad Adenauer-Schule Fulda.
Van 10-14 oktober 2016 hebben 3 docenten en 23 scholieren van het Dockinga College een tegenbezoek gebracht aan Fulda, dit in het kader van het uitwisselingsproject “In the footsteps of Bonifatius” dat beide scholen vorig jaar hebben opgestart. De bezoekers zijn bij gastgezinnen ondergebracht en hebben elkaar zo beter leren kennen.
 Men is in Fulda ontvangen door Oberbürgemeister Heiko Wingenfeld op het Stadtschloß en hebben verder een educatief, cultureel en sportief programma afgewerkt. 
De uitwisseling staat nu jaarlijks op het programma en in Mei 2017 komt Fulda weer naar Dokkum.

Overhandiging EU vlag aan delegatie uit Fulda
21 oktober 2016

Bij de ontvangst van de leden van Collegium Musicum op het stadhuis te Dokkum op 21 oktober j.l. is ook de door ons en de gemeente Dongeradeel toegezegde EU vlag overhandigd aan een delegatie van de stad Fulda. Deze vlag komt na de winterperiode te hangen in de top van het Stadtschloß te Fulda.

Collegium Musicum geven concert in Dokkum
20 - 23 oktober 2016

Dit weekend mochten wij 35 personen van Collegium Musicum in Dokkum verwelkomen. Na een goede reis kwam men donderdagmiddag aan en hebben we de groep vrijdag kennis laten maken met Dokkum d.m.v. een stadswandeling en rondvaart door de grachten. Ook hebben we de molen bezocht. ’s middags is de groep ontvangen door burgemeester Marga Waanders op het stadhuis, wat erg is gewaardeerd. ’s Avonds heeft men een mooi concert gegeven in de Grote Kerk te Dokkum, dat goed was bezocht. Zaterdag heeft men, met goed weer, kunnen genieten van een uitstapje naar Schiermonnikoog. Na een geslaagd weekend Dokkum werd zondag de terugreis weer aanvaard.

Florengäßner Brunnenzeche uit Fulda in Dokkum
15 - 18 december 2016

Deze in 1934 opgerichte historische groep uit Fulda wilde dit jaar graag naar Dokkum komen om deel te nemen aan de jaarlijkse Kerstmarkt in Dickensstijl.
In hun prachtige Biedermeier kleding was de groep één genot om naar te kijken en te luisteren naar de mooie Adventsliederen die door hen in de kerk gezongen werden. De groep is op het stadhuis ontvangen door burgemeester Marga Waanders en door haar rondgeleid in het prachtig versierde historische stadhuis. 
De groep heeft genoten van de sfeer die de Kerstmarkt uitstraalde en de ‘s avonds mooi verlichte binnenstad. De muzikanten hebben genoten van een paar dagen Dokkum en zijn als ambassadeurs van onze stad weer naar Fulda afgereisd.