Rosenmontag in Fulda 2014
28 januari - 4 februari

Van 28 januari - 4 februari 2014 heeft een delegatie van B en W, en ons Vriendschapscomite, op uitnodiging van Prins “ Jochen LXXIII von Daunenreich” het Fuldaer carnaval bezocht en genoten van de Rosenmontag optocht door Fulda.  Er zijn weer vele contacten aangehaald met zowel de besturen van de stad Fulda als met het bisdom Fulda. Het is altijd weer een genoegen om met vrienden bijeen te zijn en feest te vieren. Het Vriendschapscomite heeft deze dagen contacten gelegd met de heer Ralf Kleemann van de Konrad Adenauer Schule om uitwisselingen op te starten met ons Dockinga College. Ook hebben we weer een bezoek gebracht aan de Hochschule Fulda om de komst van een tweetal studenten naar de ISU deze zomer aan te kondigen. Al met al een zeer geslaagd en gezellig weekend.

Stadbestuur Fulda op bezoek in Dokkum
12 en 13 april 2014

Dit weekend is een delegatie uit Fulda, onder leiding van Oberbürgermeister Möller in Dokkum ontvangen door B en W. Dit om de partnerstad band ook hier gezamenlijk te vieren en te onderstrepen dat beide partijen dit een belangrijk teken vinden van betrokkenheid. Bij de ingang naar Dokkum is bij ieder plaatsnaambord Dokkum een teken van verbondenheid aangebracht in de vorm van een Bonifatius partnerstad schild. Iedereen was het er over eens dat dit schild een diepere betekenis heeft en Bonifatius als bindende figuur tussen de beide steden dit ook duidelijk laat zien. Vriendschap gaat samen met partnerschap en deze vriendschap en ongedwongenheid heeft een ieder dit weekend gevoeld. Oberbürgemeister Möller opende dat weekend nog “Dokkum tulpenstad” en men kon direct genieten van de tulpenpracht op de Bolwerken.

Zie ook het artikel “Bonifatius als funkelnde Lichtgestalt” van de Fuldaer Zeitung.

Vriendschapscomité in Fulda 
29 mei - 1 juni 2014

Het weekend van 29 mei - 1 juni was het vriendschapscomité in Fulda om de banden met diverse verenigingen en vrienden nader aan te halen. We hebben aandacht besteed aan het 40 jarig jubileum van de Hochschule Fulda, wat men op 27 juni viert met een congres. Het vriendschapscomité heeft gesproken met president Prof.Dr. Karim Khakzar, en een Friese vlag als geschenk aangeboden.
Verder hebben we een kadootje achtergelaten bij het Winfridia koor en hebben we een fotoboek van het bezoek van april j.l. van de delgatie van Fulda aan Dokkum aangeboden aan Oberbürgermeister Möller. Dit fotoboek is ook aangeboden aan Stadträtin Christa Joa Sporer van “Die Grünen” en Stadträtin Heidelinde Weinberger van de “SPD”.  Ook hebben we dit weekend kennis gemaakt met de koorleider van Inter Mezzo, de heer Rainer Klitsch. Met hem het programma van hun bezoek aan Dokkum opgesteld en nader uitgewerkt.Tijdens ons bezoek aan het CDU Fulda hebben we nader kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester van Fulda, de heer Dag Wehner. Hij wordt officieel op 1 Juli 2014 benoemd als burgemeester en wij hebben hem en zijn familie uitgenodigd om snel eens naar Dokkum te komen. De eerste informatie over Dokkum wordt hem door Focko overhandigd.

Bonifatiuscup 2014
7 juni 2014

In het weekend van 7 juni 2014 voetbalden de teams van Dokkum (veteranen Be Quick), Fulda en Crediton voor de tiende keer om de Bonifatius Cup. De cup werd gewonnen door de ploeg uit Dokkum, en speciaal voor deze gelegenheid uitgereikt door burgemeester Marga Waanders.

Uiteraard lag ook deze keer weer de nadruk op sociale aktiviteiten rond de wedstrijd. Het bezoek aan de Bonifatiusmusical, gesponsord door de Rabobank, viel zeer in de smaak. En ook het afsluitende buffet op een zonovergoten de Dijk in het hartje van Dokkum was een groot succes. Het is buitengewoon inspirerend dat de voetballers jaarlijks nu al voor de tiende keer samenkomen, en om onze waardering daarover uit te spreken heeft het Vriendschapscomitéé het buffet deels gesponsord. Volgend jaar is Engeland gastheer.

Bonifatiusdag Fulda 2014
9 juni 2014

Een kleine delegatie uit Dokkum heeft op 9 juni de Bonifatiusdag in Fulda bezocht. Pastoor Paul Verheijen was mede celebrant op een snikheet Domplein met 35 graden. Er waren 7000 bezoekers en na de dienst zijn er weer vele handen geschud en nieuwe contacten gelegd.

Bonifatiusdag Dokkum 2014
15 juni 2014

Koor Inter Mezzo en één groep van 35 pelgrims uit Fulda, onder leiding van Frank Post en Dieter en Vroni Wagner bezochten Dokkum en namen deel aan de Bonifatiusdag op 15 juni. Burgemeester Waanders heeft de groep in het stadhuis ontvangen en welkom geheten. De koorleden zijn allen particulier ondergebracht, wat erg op prijs is gesteld werd en nieuwe vriendschapsbanden heeft gesmeed. Het koor heeft dit weekend een concert gegeven in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Dokkum, opgetreden bij de herdenking van predikant D.R Camphuysen, en gezongen tijdens de Bonifatiusdag. Met het koor en de groep pelgrims uit Fulda hebben we dit weekend een leuk en gezellig programma afgewerkt, waarbij het varen met barbecue op het Lauwersmeer het vermelden waard is.

Bonifatiusbeurs 2014

Om de vriendschapsbanden tussen de partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de vijfde maal de Bonifatius Beurs uitgereikt. Hiermee kan een oud-leerling van het Dockinga College in de zomer vier weken lang, samen met 80 studenten uit 20 landen, studeren en actief ontspannen aan de Hessen International Summer Universities in Fulda. Ook worden lokale bedrijven bezocht, en zijn er excursies naar Berlijn, Weimar en Keulen. Om haar band met Dokkum te onderstrepen wordt een deel van de beurs door de zomeruniversiteit Hessen gesponsord. Bovendien is dit jaar vanuit de Stadt Fulda geheel kosteloos een tweede beurs beschikbaar gesteld.
De organisatie van de Bonifatius Beurs is namens de gemeente Dongeradeel in handen van het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en wordt ondersteund door het Dockinga College. Via het decanen netwerk van Dockinga (havo/vwo) zijn zo’n 400 leerlingen en oud-leerlingen per mail aangeschreven. De keuze is dit jaar gevallen op Hilda de Jong (Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Yvonne ter Haar (Fysiotherapie aan de Hanze Hogeschool Groningen). In het schooljaar 2014-2015 zullen zij op Dockinga verslag doen van hun ervaringen in de Duitse Bonifatiusstad. Hilda en Yvonne vertrekken zaterdag 19 juli naar Fulda. Foto: Overhandiging van de Bonifatius Beurs 2014 voor het standbeeld van Bonifatius. Van links naar rechts Tjeerd Jorna, Wolter Kleine en Focko Visser (Het Vriendschapscomité), Yvonne ter Haar en Marcel Klaverkamp (directeur bestuurder Dockinga), Hilda de Jong en burgemeester Marga Waanders. Foto: Marit Anker

Kirchenchor St. Blasius op bezoek in Dokkum

In het weekend van 5-7 september was het Kirchenchor St Blasius van de Stadtpfarrei Fulda bij ons op bezoek.
Voorzitter Waldemar Eckert was met 45 leden naar Dokkum afgereisd en zij hebben kunnen genieten van een sfeervol Dokkum, dit daar dit weekend ook de Admiraliteitsdagen werden gehouden en Dokkum bol stond van prachtige activiteiten.
Na een ontvangst in het stadhuis door burgemeester Marga Waanders heeft men nog een rondvaart door de Dokkumer stadsgrachten gemaakt en Dokkum via een rondgang kunnen verkennen. Ook heeft men de Bonifatiuskapel bezocht en daar een kleine dienst gehouden.
Zaterdag hebben we gezamenlijk een tour door de regio gemaakt en op de zeedijk genoten van het uitzicht, de frisse zeelucht en een Berenburg. Na de openluchtdienst is men weer naar Fulda vertrokken met de toezegging nog eens terug te komen.

Banieren in Fulda

Vanaf 14 september t/m 31 oktober exposeert kunstenaars-collectief ARTchipel met werk van de kunstenaars gedrukt op banieren. In de zomer van 2013 expseerde de Kunstverein Fulda in de binnenstad van Dokkum.

Focko Visser in Crediton

In oktober 2014 bezocht ik vanwege het 90 jarige jubileum van de Rotaryclub, Paignton, een zusterclub van de Rotary club Dokkum, Engeland.
Van deze gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om Crediton te bezoeken.
Op zaterdag 4 oktober 2014 na een bezoek en rondleiding aan the Church of the Holy Cross in Crediton ontmoet ik een afvaardiging van de Boniface Link Association te Crediton.
We hebben met elkaar afgesproken in de beroemde pub The Three Little Pigs gevestigd in het centrum van Crediton.
Bob Edwards oud leraar en voetballer in het team van Crediton, Mr.Ted Staite en Mrs.Judy Tucker waren mijn gesprekspartners.
We concentreerden ons op het thema hoe we de contacten wat meer konden intensiveren. 

Verder heb ik uitgelegd wat onze doelstellingen als Vriendschapscomité Dokkum Crediton Fulda zijn. Deze bleken identiek te zijn aan die van de Boniface Link Association. Ons eerste gemeenschappelijke doel is om er voor te zorgen dat een student uit Crediton, 
“The Summercourse” in Fulda kan bezoeken.
Tot nu toe stuitte dit op bezwaren van de directeur van de Queen Elizabeth’s Academy te Crediton. Gelukkig is er sinds kort een nieuwe directeur benoemd.
Door de Boniface Link Association zal er een nieuwe poging gewaagd worden om dit internationale initiatief toch van de grond te krijgen. Bob Edwards gaat opnieuw in overleg met de nieuwe directie. 
Bij doorvragen blijkt dat de Boniface Link Association niet een officieel comité is, maar een organisatie die zo nu en dan zaken organiseert.
Zij beschikken niet over geldmiddelen en zijn afhankelijk van fundraising en sponsoring.
We spreken met elkaar af dat wij Crediton in 2015 gaan bezoeken.
Vanwege de vakanties wordt de voorkeur voor de maand mei uitgesproken. Wij zullen onze burgemeester M. Waanders en een afvaardiging van het college vragen of zij met ons mee willen en kunnen reizen.
Zo dat we dan diverse zaken met de burgemeester Frank Letch van Crediton en de directie Queen Elizabeth’s Academy kunnen gaan bespreken. Om zo onze verbondenheid vanwege Bonifatius te intensiveren.

Focko Visser

Onthulling van het standbeeld van Willem I in Fulda.

Op 23 oktober zijn Focko Visser en Tjeerd Jorna aanwezig geweest bij de onthulling van het standbeeld van Willem I in Fulda.Willem I is koning geweest van het vorstendom Nassau-Oranje-Fulda van 1803 tot 1806 en heeft daar als bestuurder veel bereikt. Genoeg om hem met een standbeeld in Fulda te eren. Ook is Fulda een onderdeel van de Oranjeroute, die voor een groot deel door Duitsland loopt.

Overlijden Domkapitular Prälat Rudolf Hofmann.

We zijn geschrokken van het bericht dat onze grote mensenvriend Rudolf Hofmann op 10 November is overleden.
Op 2 maart j.l. hebben we samen met hem nog genoten van het diner in Zum Ritter en merkten wij ook dat hij niet weer de oude Rudolf was. Toch twinkelden zo nu en dan weer zijn oogjes en was de sfeer weer ouderwets.
Hij stond als een echt belangstellend mens tegenover je en je voelde je bij hem ook direct thuis. De contacten met Dokkum hadden altijd zijn interesse en hij informeerde hier ook altijd naar, mede ook daar hij in die jaren velen uit Dokkum had ontmoet bij diverse ontvangsten.
We zullen zijn spontane aandacht en lach missen, maar hij zal altijd als een mensenvriend in onze gedachten blijven.

Rosenmontag 2015
13 - 17 februari

Van 13-17 februari heeft een delegatie van B en W en ons Vriendschapscomite, op uitnodiging van “Prins Olaf Denticus LXXIV” het Fuldaer carnaval bezocht. We hebben genoten van de gastvrijheid, de officiële ontvangsten en de Rosenmontag optocht op 16 februari. Het is ook een weekend waarin vele bestaande contacten weer worden geintensiveerd, zoals met het stadsbestuur en het bisdom Fulda. 
Er zijn ook weer nieuwe contacten gelegd zoals met de Musikverein Niesig, die met een jeugdcorps van 4 t/m 6 september naar Dokkum komt, en ook gaat meewerken aan het programma van de Admiraliteitsdagen. Van het bisdom Fulda hebben we de mogelijkheid gekregen om samen met hen deel te nemen aan de Hessentag 2015 in Hofgeismar. Dit is een groot evenement in Hessen, waar jaarlijks bijna 2 miljoen bezoekers komen. Wij staan daar op 5 en 6 juni onder het motto: “Dokkum-Fulda, door Bonifatius verbonden”, en zullen Dokkum en de regio die dagen daar promoten. 
Na de festiviteiten hebben we afscheid genomen van Thomas Mölter, een zeer gewaardeerd contactpersoon voor ons Vriendschapscomite bij de Stad Fulda. Hij gaat nu, samen met zijn vrouw Edeltrud genieten van hun welverdiende pensioen.

Heiko Wingenfeld, nieuwe Oberbürgermeister van Fulda
15 maart

Op 15 maart j.l. zijn er in Fulda verkiezingen geweest voor een nieuwe Oberbürgemeister. De huidige OB, Gerard Möller, gaat per 15 augustus met pensioen. Er waren een drietal kandidaten en hiervan is met 66,6 % van de stemmen gekozen, Dr. Heiko Wingenfeld, kandidaat van het CDU. 
Wij hebben deze jonge nieuwe OB, 42 jaar, gefeliciteerd met dit mooie resultaat en de uitdagende nieuwe functie. Wij vertrouwen erop, dat we met hem de contacten op dezelfde voet mogen voortzetten.

55ste Hessentag in Hofgeismar
29 mei - 7 juni 2015

Op uitnodiging van het bisdom Fulda zijn wij als Vriendschapscomité uitgenodigd om twee dagen een van hun stands op dit jaarlijkse gebeuren te bemannen. Dit evenement is bezocht door 780.000 bezoekers en wij hebben daar 5 en 6 juni een stand bemand, waarin wij Dokkum en de regio hebben gepromoot. In die twee dagen hebben wij ongeveer 500 persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen die belangstelling hebben getoond voor Dokkum en de regio. Resultaat is niet direct meetbaar maar gezien het enthousiasme van de bezoekers zijn ook wij positief over onze deelname, die ook door het bisdom Fulda zeer op prijs is gesteld.

Bonifatiustag in Fulda
7 juni 2015

Een bus vol pelgrims uit Dokkum en het bisdom Groningen Leeuwarden heeft dit jaar de bisdomdag in Fulda bezocht. Men verbleef van 5-8 juni in het Bonifatiushaus in Fulda en hebben een interessant programma afgewerkt, dat in samenwerking met Dieter Wagner was samengesteld. Hoogtepunt was de deelname aan de processie en de Heilige Mis op het Domplein op zondag, waaraan onze bisschop Gerard de Korte ook deelnam. Met meer dan 5000 bezoekers is dit altijd een indrukwekkend gebeuren. Bisschop Algermissen van Fulda heeft toegezegd om, samen met Weihbischof Karlheinz Diez volgend jaar naar de Bonifatiusdag in Dokkum te komen.

Bonifatiusbode
7 juni 2015

Onze burgemeester Marga Waanders heeft in de Bonifatiusbode van juni 2015, die tijdens de Bonifatiusdag in Fulda aan een ieder is uitgereikt- een mooi stuk geschreven over de partnerband tussen Dokkum en Fulda. Maar ook over het respect wat er over en weer bij mensen moet zijn om elkaar beter te kunnen begrijpen en verdragen.

Bonifatiusbeurs 2015
18 juli - 15 augustus

Na een sollicitatieronde hebben wij weer twee oud studenten van het Dockinga College naar Fulda kunnen sturen. Zij nemen deel aan de zomeruniversiteit van de Hochschule Fulda, die gehouden wordt van 18 juli t/m 15 augustus. Dit jaar zijn de gelukkigen Anne Goaitske Breteler en Liefke Wiersma.

Afscheid Oberbürgermeister Möller
14 augustus 2015

Op 14 augustus hebben wij in Fulda afscheid genomen van Oberbürgermeiser Gerhard Möller. Samen met burgemeester Marga Waanders was het Vriendschapscomite uitgenodigd om afscheid te nemen van de man die voor Dokkum en de Vriendschapsbanden veel heeft betekent. Hij is altijd een medestander geweest en hij heeft er mede voor gezorgd dat de bestaande Vriendschapsband is omgezet in een Partnerstad verbinding, iets waar wij heel trots op zijn. Onze burgemeester heeft bij zijn afscheid een mooie toespraak gehouden over de Partnersteden die Fulda heeft en het belang wat Fulda hierbij voelt. Al met al was het een heel feestelijk afscheid met heel veel dank voor alle inzet die Gerhard Möller als OB voor Fulda heeft betekent. Zeer verrast was hij toen de Hessische Minister van Justitie Eva Kühne-Hörmann hem namens de Landesregierung Hessen het Verdienstkreuz des Landes Hessen toekende. Na alle toespraken en muziek bedankte Gerhard Möller een ieder voor de mooie woorden en overhandigde hij de ambtsketen en de sleutels aan zijn opvolger Dr. Heiko Wingenfeld.

’s middags heeft onze burgemeester Marga Waanders kennis gemaakt met het nieuwe bestuursteam van de stad Fulda, bestaande uit de nieuwe OB Dr. Heiko Wingenfeld, de Stadtbaurat Daniel Schreiner en de burgemeester van Fulda, Dag Wehner. Allen willen de banden met Dokkum voortzetten en intensiveren. Afgesproken wordt dat Stadtbaurat Daniel Schreiner met zijn vrouw en kinderen de Admiraliteitsdagen in Dokkum komen bezoeken.

Admiraliteitsdagen 2015
4 -6 September

Zoals vermeld heeft Stadtbaurat Daniel Schreiner namens Fulda de Admiraliteitsdagen 2015 bezocht samen met zijn vrouw Bridget, hun zoon Oscar en dochter Lioba. Zij hebben genoten van de festiviteiten en de muziek, en hebben de openingsavond mogen beleven op het Friese Statenjacht. De omgeving heeft men kunnen verkennen met de kinderen en men heeft daarnaast van gastvrij Dokkum genoten. Ook hebben ze nog een bezoek gebracht aan de molen en de Bonifatiuskapel. Vol indrukken is men zondag weer naar Fulda vertrokken.

Tijdens de Admiraliteitsdagen heeft ook de Muzikverein Niesig uit Niesig Fulda een bezoek aan Dokkum gebracht en zij hebben als corps meegespeeld in de “Night of the Praams”. Volgens hun een einmaliges Erlebnis. Het evenement heeft diepe indruk op hen gemaakt, evenals Dokkum, de gastvrijheid en de omgeving. Men had ’s nachts gereden om maar zoveel mogelijk tijd voor Dokkum en de regio te hebben, en dat hebben ze gehad. De festiviteiten, en ook de stad en regio (o.a. de Waddenzee) maakten indruk op de groep. In Lauwersoog hebben we met hen een haringparty gehouden en een lekkere borrel gedronken. Na de oecomenische dienst op zondag heeft men op de Zijl nog een koffieconcert gegeven, een fotoshoot gemaakt op een boot, brug en voor het stadhuis en met een lunchpakket in de bus weer terug naar Fulda. We kunnen met hen terugkijken op een mooi weekend.

Bezoek van 4 leraren uit Petersberg aan Dockinga College
24 -27 September

In het weekend van 24-27 september heeft een groep van 4 docenten van de Realschule uit Petersberg-Fulda een bezoek gebracht aan het Dockinga College in Dokkum. Het bezoek van de vier docenten smaakt naar meer, gezamenlijk met de docenten van de Dokkumer Mavo werd de basis gelegd voor intensieve samenwerking. De gasten en de Dokkumers waren enthousiast en de komende maanden worden de mogelijkheden voor verdere samenwerking verkend. De stad Dokkum heeft een partnerband met Fulda, onder andere door de gedeelde geschiedenis rond Bonifatius. Onder meer wat betreft de manier van lesgeven, lesuren, mentoraat, docentschap en computergebruik werden de verschillen tussen Dokkum en Fulda duidelijk. Er wordt nu gewerkt aan de eerste uitwisseling met studenten. Vrijdag werden de docenten ontvangen op het gemeentehuis waarbij ook de leden van het Vriendschapscomite aanwezig waren. Zaterdag hebben ze met hun collega´s uit Dokkum Ameland bezocht. Het was een zeer geslaagd weekend.

Holy Cross Choir uit Crediton bezoekt Dokkum
24 -27 oktober 2015

Na 10 jaar weer terug in Dokkum. Na veel heen en weer mailtjes en belletjes konden wij op zaterdag 24 oktober dan eindelijk in het gemeentehuis te Dokkum de groep van 50 personen uit Crediton en omgeving ontvangen. Na de lange reis heeft onze burgemeester de gasten welkom geheten en konden de meeste gasten kennis maken met hun gastgezinnen. 

´s Avonds was er een diner, aangeboden door het Vriendschapscomite in de Vincentiuszaal en moest er ook weer direct geoefend worden voor het optreden in de dienst op zondag in de Fonteinkerk. Vrijdagavond werd afgesloten met een bezoek aan de Bonifatiuskapel, waar spontaan een leid werd gezongen. Zondag werd er gezongen tijdens de doopdienst in de Fonteinkerk en ging de reis daarna naar Medenblik, voor een Evensong bij dominee Reitsma. Maandag heeft het Vriendschapscomite en Nienke de groep NO Friesland laten zien en koffie gedronken op Lauwersoog.´

s Middags heeft men kunnen genieten van Dokkum en na een diner in het gemeentehuis was het tijd voor een optreden in de Grote Kerk te Dokkum. De kerk zat vol en het optreden was een lust voor het oor. Veertien niet gemakkelijke koorwerken passeerden de revue, vergden veel van het koor maar werden zeer zorgvuldig gepresenteerd. Een daverend applaus na hun optreden was dan ook meer dan verdiend. Na een korte nachtrust ging men dinsdag om 7.45 uur weer, moe maar voldaan, richting Engeland.Samen met de gastgezinnen hebben we dit als Vriendschapscomite kunnen realiseren, waarvoor heel veel dank.

Vrienden bezochten Dokkum

Deze zomer hebben ook nog enkele vrienden uit Fulda prive een bezoek gebracht aan Dokkum. 
Dit waren :
Echtpaar Thomas en Edeltrud Möller; Thomas was jarenlang ons aanspreekpunt in Fulda bij de Stadt Fulda als hoofd communicatie. We hebben samen met hem en zijn afdelingveel kunnen organiseren, waar we hem heel dankbaar voor zijn. Met hem en zijn vrouw hebben we tijdes de Admiraliteitsdagen hierop nog even teruggeblikt.

Echtpaar Dieter en Vroni hebben eind september 14 dagen vakantie genoten in Esonstad. Zij zijn al jaren vrienden en betekenen voor ons nog altijd veel in de contacten met het bisdom Fulda. Nu hebben wij wat terug kunnen doen en hen hier als vrienden ontvangen. Dieters verjaardag hebben we hier met een etentje gevierd.