Rosenmontag in Fulda
4 - 8 maart 2011

Op uitnodiging van de stad Fulda en Prins Carnaval Fastnacht weer in Fulda gevierd. We hebben een redelijk vol programma afgewerkt waarbij ook genoeg ruimte was ingepland voor ontspanning en aanhalen van de contacten met vrienden en bekenden.
We zijn van plan om op 20 mei een promo avond voor Dokkum en de regio te houden in Fulda die gepresenteerd zal worden door onze burgemeester Marga Waanders. We laten dan de door ons Vriendschapscomité gemaakte film over Dokkum en de regio zien en nemen enkele ondernemers mee die zich dan ook kunnen presenteren. Voorbereiding zal op termijn plaatsvinden. In Fulda hebben we zaterdagmorgen hierover gesproken met Prins Carnaval, die een reisbureau heeft in Fulda en de president van de carnavalsvereniging de heer Wichard. Beiden hebben hun medewerking toegezegd en zullen nadenken over de PR.

Zaterdagmiddag een zeer interessante rondleiding door de stad en het slot gehad van Paul Berbee en hebben daarna Focko, Wolter en ik nog even bijgepraat met Dieter Wagner over het Bonifatiusproject. Ook in Fulda is geconstateerd, dat ondanks het godsdienstonderwijs, Bonifatius uit de aandacht van de kinderen verdwijnt. Er is nu iemand die op een leuke, eigentijdse manier de geschiedenis van Bonifatius uitwerkt, en wij willen voor de wat oudere jeugd dit in een gamevorm verder uitwerken.

De zoon van Dieter zit in deze industrie en afgesproken is dat Dieter hierover met hem in contact zal treden na zijn reis naar Israël.
Tijdens het diner met Oberbürgemeister Möller heeft Marga Waanders hem en de leden van de Stadtrat uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Dokkum op 3 september (pramenrace op Lauwersoog). Datum is door hem genoteerd.
Ook door het bisdom Fulda zijn we weer allerhartelijkst ontvangen met een diner op zondagavond e bisschop Diez en prelaat Hofmann komen op Bonifatiusdag op 19 juni a.s. naar Dokkum met een bus vol vrienden uit Fulda.

Nieuwe impuls stedenband Dokkum - Fulda
mei 2011

Onder het motto “Ontdek het Lauwersland in het voetspoor van Bonifatius”presenteerden horeca -en recreatie ondernemers uit Dokkum, Metslawier, Paesens, Oostmahorn en Lauwersoog zich aan de reis- en recreatiebranche van Fulda. Een wederopstanding van Bonifatius op twitter en een speciaal Bonifatius VIP arrangement op internet voor Duitse gasten gingen er zelfs aan vooraf. Er kwam een wervende presentatie van burgemeester Marga Waanders, culinaire streekspecialiteiten van Artrisante, bedrijfsinformatiestands met een glaasje Berenburg van De Posthoorn en een sfeervolle kaars van de Bonifatiuskapel. In deze sfeer presenteerde Dokkum zich voor de relaties in Fulda. “Dokkum is een ideale uitvalsbasis voor een vakantie met volop mogelijkheden voor strand- en waterrecreatie en cultuurhistorisch toerisme vlakbij het werelderfgoed van de Wadden”, aldus burgemeester Waanders tegenover haar gehoor. Samen met Tytsy Willemsma, wethouder voor Cultuur, Toerisme en Recreatie, begeleidde zij de ondernemersdelegatie. De groep werd door Oberburgemeister Gerhard Möller en andere Fulda-relaties uiterst hartelijk ontvangen.

Fulda kreeg onder de titel “In den Fußspuren von Bonifatius” een speciaal gemaakte regiopresentatie te zien.

Meegereisde ondernemers gingen bij informatiestands in gesprek met branche-vertegenwoordigers onder culinair genot van Noordoostfriese streekspecialiteiten. Deelnemers uit Dokkum aan de delegatie waren hotel-restaurant De Posthoorn, hotel-restaurant De Abdij, koffie en specialiteitenrestaurant Artisante en de Bonifatiuskapel als bezienswaardig monument en bedevaartsoord.
Vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven waren VVV Lauwersland, recreatiebedrijf Camping Lauwersoog, het waddenactiviteitencentrum Oan ‘e Dyk uit Paesens-Moddergat, vakantiepark Landal Greenpark Esonstad bij Oostmahorn, Bed & Breakfast BinnenInn uit Metslawier. De laatstgenoemde vertegenwoordigde een groep van acht kleinere logieshouders op het platteland. Via een speciale webkey kon de Duitse gast uit Fulda kennisnemen van een Bonifatius VIP-arrangement, dat door de deelnemende logieshouders in Dokkum en omgeving werd aangeboden.

Bonifatiusbeurs voor Kyra Frank en Ottje Visser
mei 2011

Om de vriendschapsbanden tussen de partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de tweede maal de Bonifatius Beurs uitgereikt.
Hiermee kan een oud-leerling van het Dockinga College in de zomer vier weken lang studeren en actief ontspannen aan de Hessen International Summer Universities in Fulda. Ook worden lokale bedrijven bezocht, en zijn er excursies naar Berlijn, Weimar, Keulen en Bonn. Om haar band met Dokkum te onderstrepen wordt een deel van de beurs door de zomer-universiteit Hessen betaald.
De organisatie van de Bonifatius Beurs is in handen van het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en wordt ondersteund door het Dockinga College. Via het decanennetwerk van Dockinga (havo/vwo) zijn ongeveer 400 leerlingen en oud-leerlingen per mail aangeschreven. Nadat het comité aan Fulda kon melden geschikte kandidaten gevonden te hebben, besloot de gemeente Fulda net als vorig jaar een tweede student op haar kosten uit te nodigen.

De gelukkige studenten zijn Ottje Visser (NHL Duits) en Kyra Franck (Universiteit Leiden Psychologie). In het schooljaar 2011-2012 zullen zij op Dockinga verslag doen van hun ervaringen in de Duitse Bonifatiusstad.
Foto: Voor de Bonifatiuskapel in Dokkum werd Ottje Visser en Kyra Frank de Bonifatius beurs overhandigd door voorzitter Focko Visser vergezeld door de andere leden van het vriendschapscomité Wolter Kleine, Tjeerd Jorna en Rudolf Boersma.
Foto: Peter Sauermann (ImagezNL)

Bonifatiusdag
17 - 20 juni 2011

Zoals al was toegezegd is er een groep van 24 personen uit Fulda, onder leiding van Dieter Wagner, op bezoek geweest in Dokkum van 17-20 juni. Op 17 juni heeft de DOM organist Nico Miller een orgelconcert gegeven in de Grote Kerk, en zaterdag hebben we als vriendschapscomité de groep meegenomen in een oude touringcar en deelgenomen aan de Oesterralley waardoor de deelnemers een prachtig beeld kregen van de regio NO Friesland. ’s Avonds sloten zich bij het gezelschap nog aan Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez en Prelat Rudi Hofmann. De groep heeft persoonlijk van Jan Kooistra een toelichting gekregen op de schilderijen “de Schepping” in de Grote Kerk, wat veel indruk heeft gemaakt.
Zondag heeft de groep deelgenomen aan de processie en de Bonifatiusdag in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Al met al een zeer geslaagd weekend.

Bonifatiustoernooi
juni 2011

Admiraliteitsdagen 2011
september

Samen met B en W het stadsbestuur van Fulda ontvangen bestaande uit o.a. Oberbürgemeister Gerhard Möller en zijn echtgenote Michaele, mevrouw Marga Hartmann en Franz Heimann met echtgenote Uli. Het programma van de Admiraliteitsdagen was een mooie basis om de gasten te vermaken. Het was prachtig weer en de sfeer in de stad was hierdoor uitstekend te noemen. De gasten hebben in de stad genoten van deze atmosfeer, en waren ook onder de indruk van het bezoek aan de Bonifatiuskapel.

Ook de Fulda zaal in het gemeentehuis heeft een onuitwisbare indruk op hen gemaakt. Met een bus tour door de omgeving heeft men genoten van de regio en de tocht werd afgesloten met een rondvaart op het Lauwersmeer. 

Hier werd die middag een zeilregatta gehouden, waarvoor OB Möller en Marga Waanders een startschot gaven. De gasten voelden zich thuis tussen hun vrienden hier en dit gevoel werd nog versterkt door de “Heimatlieder” die gespeeld werden door Auke de Boer op ons carillon. Het zeer geslaagde weekend werd afgesloten met een H Mis, waarin Pastor Paul Verheijen de mensenliefde en respect naar elkaar noemde als pijlers voor onze stedenband.

Rosenmontag in Fulda
februari 2012

Op uitnodiging van de stad Fulda en Prins Carnaval, Prinz Michael Logisticus, Fastnacht weer in Fulda gevierd. Wij hebben een ontspannen programma afgewerkt waarbijwij de Dokkum promotie niet hebben vergeten.
Zaterdagavond hebben we met Oberbüürgermeister Möller en de vertegenwoordigers van de Stadtrat genoten van een uitstekend diner en zijn er over en weer kado’s uitgewisseld. Opvallend was dat men ook daar in spanning het wel of niet doorgaan van de Elfstedentocht had meebeleefd. Na het diner hebben we de feestavond “Brääder nie” bezocht en tot de late uurtjes genoten van de sfeer.
Zondag hebben we de H Mis bijgewoond in de Dom en werden wij welkom geheten door pastoor Hartmann. Na de dienst koffie gedronken bij Wess en ‘s avonds gedineerd met Weihbischof Diez en Dieter en Vroni Wagner.
Maandag al vroeg ontvangst in de Orangerie, waar alle carnavalsgezelschappen worden ontvangen, en na de lunch de Rosenmontagzug aan ons voorbij zien trekken. Daarna gezellig met Konrad en Elvira Schnorr en hun vele vrienden nagepraat en o.a de Bonifatiusmusical onder de aandacht gebracht. In de Fuldaer Zeitung van dinsdag stond een pagina groot artikel over ons bezoek aan Fulda en de opvoering van de Nederlandse versie van de Bonifatiusmusical in juni te Dokkum. Vele prominenten hebben toegezegd te komen en zeker is al dat de CDU fractie van Fulda met 50 personen van 15-17 juni naar Dokkum komt voor een bezoek. Met een goed gevoel hebben wij dinsdag weer afscheid genomen van onze vrienden in Fulda.
Artikel Fuldaer Zeitung

Bonifatiusdag in Dokkum
3 juni 2012

Dit jaar hebben we de Bonifatiusmusical geintegreerd in het programma van de Bonifatiusdag. We mochten vanuit Fulda weer begroeten Dieter en Vroni Wagner en Konrad en Elvira Schnorr.
 Het weer werkte deze dag mee en de pelgrimstocht startte om 7.00 uur vanuit Oudwoude.

Om 11.00 uur was er een H Mis onder leiding van onze bisschip Gerard de Korte in de Fonteinkerk in Dokkum, die door ongeveer 650 mensen werd bezocht. Na een gezamenlijke lunch in de tent en in het park, begon om 14.00 uur de Bonifatiusmusical in de kapel. Een prachtige entourage voor deze musical die door bijna 950 mensen werd bezocht. Het was muisstil en iedereen genoot met volle teugen. Dokkum kan trots zijn op deze musical en wat dit teweeg heeft gebracht bij de mensen. Eindelijk weer eens een positieve bijdrage in deze negatieve tijd.

Bonifatiusdag in Fulda
8 - 11 juni 2012

Met een kleine groep uit Dokkum hebben we het weekend van 8-11 juni in Fulda doorgebracht en de Bonifatiusdag daar meegevierd. We zijn weer allerhartelijkst ontvangen door Dieter en Vroni Wagner, Konrad en Elvira Schnorr en door de Stad en het Bistum Fulda. Het was goed weer , waardoor de stad en de omgeving nog beter tot zijn recht komt. Zaterdagavond hebben we gedineerd me Bisschop Algermissen, zijn staf en onze bisschop de Korte en zijn gevolg. Ook hebben we zaterdag de Domtoren beklommen en zijn we in de gewelven van de oude kerk geweest .Zondag hebben we op het Domplein met 8500 gelovigen de H Mis gevierd waarin onze bisschop de Korte van Groningen de preek hield,die de bezoekers erg aansprak.
Maandag hebben we afscheid genomen bij de Stad Fulda, en koffie gedronken met de heren Mölter en Schwab. Zij hadden donderdag 7 juni genoten van de Bonifatiusmusical in Dokkum, waar ze nog vol lof over hebben gesproken.

CDU Fulda in Dokkum
15 - 17 juni 2012

Vrijdag 15 juni kwam de groep van bijna 50 personen aan in Dokkum en betrokken zij de kamers die gereserveerd waren bij Hotel de Posthoorn. Direct daarna is de groep gesplitst en heeft men met een gids een stadswandeling gemaakt, waarna om 1.,30uur een ontvangst was op het stadhuis bij burgemeester Marga Waanders. 
Zaterdag heeft de groep een bezoek gebracht aan Schiermonnikoog en daarna hebben we gezellig een zoute haring gegeten op het terras bij Schierzicht op Lauwersoog. 
s‘Middags was er een korenfestival in Dokkum, wat de sfeer alleen maar verhoogde.
De avonden in de Posthoorn waren erg gezellig, er werd genoten van een prima diner, het weer werkte mee,waardoor de terrassen lang bezet waren. Er is in een gezellige sfeer veel gesproken over ons Vriendschapsband die erg gewaardeerd wordt.
Het verblijf in Dokkum werd op zondag afgesloten met een H Mis in de Bonifatiuskerk, opgedragen door pastoor Paul Verheijen, een goede bekende van velen in de groep. 
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd weekend, waarin veel contacten inniger zijn geworden en ook vele deelnemers privé graag nog eens naar Dokkum en het eiland terug willen keren.

Kolpingfamilie Flieden uit Fulda op bezoek in Dokkum
20 juni 2012

Om 11.00 uur hebben Tjeerd Jorna van het Vriendschapscomité en Lammert de Hoop van de Bonifatiuskapel de groep van 45 personen ontvangen in de kapel . Na een welkom en een kop koffie met koek heeft men de film over Bonifatius bekeken en heeft men in de kapel de lunch gebruikt.

Gezamenlijk zijn we naar het centrum van Dokkum gelopen waar men nog 1,5 uur heeft kunnen genieten van de mooie stad en het mooie weer, wat uitnodigde om een terrasje te pakken. Om 15.00 uur heeft Paul Verheijen samen met de groep een H Mis gevierd in de Bonifatiuskerk . Ondanks de korte tijd die men in Dokkum was, heeft men een goede indruk gekregen van de stad. De uitgedeelde brochures werden direct in de bus gelezen en veel mensen hebben de intentie uitgesproken om privé nog eens terug te komen naar Dokkum.

Beurs voor studie in Fulda
13 juli 2012

Foto: In de Fuldazaal van het stadhuis van Dokkum werd aan Nadieh Wesseling en Daniël de Jong de Bonifatius Beurs 2012 overhandigd door burgemeester Marga Waanders en voorzitter Focko Visser van het Vriendschapscomitéé.
Fotografie: Peter Sauermann (ImagezNL) 

DOKKUM - Om de vriendschapsbanden tussen de partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de derde maal de Bonifatius Beurs uitgereikt. Hiermee kan een oud-leerling van het Dockinga College in de zomer vier weken lang studeren en actief ontspannen aan de Hessen International Summer Universities in Fulda. Ook worden lokale bedrijven bezocht, en zijn er excursies naar Berlijn, Weimar en Keulen. Om haar band met Dokkum te onderstrepen wordt een deel van de beurs door de zomeruniversiteit Hessen betaald.

De organisatie van de Bonifatius Beurs is in handen van het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en wordt ondersteund door het Dockinga College. Via het decanen netwerk van Dockinga (havo/vwo) zijn zo’n 400 leerlingen en oud-leerlingen per mail aangeschreven. Nadat het comité aan Fulda kon melden geschikte kandidaten gevonden te hebben, besloot de gemeente Fulda net als voorgaande jaren een tweede student op haar kosten uit te nodigen.
De gelukkige studenten zijn Nadieh Wesseling en Daniël de Jong (Beiden Universiteit Groningen). In het schooljaar 2012-2013 zullen zij op Dockinga verslag doen van hun ervaringen in de Duitse Bonifatiusstad.

Bonifatius Cup 2012 in Crediton
juni 2012

Begin juni 2012 is er weer gevoetbald om de Bonifatius Cup. De 8e editie van dit jaarlijkse treffen vond ditmaal plaats in Crediton, alwaar de voetballers en partners uit Dokkum en Fulda een weekend lang gastvrij werden opgenomen in Engelse gastgezinnen. 
De Veteranenploeg van Be Quick was al op de donderdag per vliegtuig afgereisd naar Bristol om de volgende dag vanuit een zomerse herfststorm per huurauto ontspannen naar een zonnig Crediton in het zuiden af te zakken. De ontspannen voorbereiding leidde helaas niet tot sportief succes. Het toernooi werd (bijna) traditiegetrouw door Fulda gewonnen door in de beslissingswedstrijd Crediton vlak voor tijd te verslaan.
Hoogtepunt van het bezoek was de zogenaamde “barn dance” waar de verzuring van de spieren snel werd weggedanst.

Educatief bezoek uit Crediton
juli 2012

Begin juli ontving het Vriendschapscomité in het kader van educatief grenzen overschrijden drie gasten uit Crediton. Dhr Wilson Forster (onderwijsadviseur en lid van de Bonifacelink Crediton) en de zusjes Sarah en Hannah Preece (beide studentes in het hoger onderwijs). Doel van het bezoek was naast het beleven van Dokkum en omgeving, ook een kijkje te nemen in een Dokkumer school (Leonardo onderwijs op de Burgerschool) en bovenal om van gedachten te wisselen met studenten uit Dokkum e.o. die in het kader van de Bonifatius Beurs een maand aan de International Summer School in Fulda hebben gestudeerd of gaan studeren. 
De enthousiaste verhalen over studeren in een internationale omgeving, en het zowel ontspannen als zinvolle programma in Dokkum hebben ertoe geleid dat onze Engelse gasten in Crediton gaan onderzoeken of ook zij een student naar de ISU kunnen sturen. Er is een eerst basis gelegd voor educatieve uitwisselingen met Engeland.

Basketbalteams ontmoeten elkaar in Dokkum
oktober 2012

Begin oktober ontving basketballvereniging Arrows zo'n 35 jeugdleden van basketballvereniging Roadrunners uit het Duitse Fulda. Beide clubs kunnen terugkijken op een fantastisch weekend! Enige tijd geleden heeft initiatiefnemer Paul Brouwer contact gezocht met het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda. Na een bezoek aan Fulda kwam het comité terug met namen en adressen van basketbalverenigingen uit Fulda, waaronder de Roadrunners. Het contact was toen snel gelegd en een groep enthousiaste vrijwilligers is aan de slag gegaan om van alles en nog wat te regelen. Afgelopen weekend was het dan zover de Roadrunners bezochten Arrows. Het werd vooral een weekend voor de jeugdspelers van beide clubs. Na aankomst werd er gedurende 2 uur een gezamenlijke training afgelegd in sporthal De Doelstien. Alle facetten van het basketball kwamen hierbij aan bod. De trainingen werden verzorgd door de trainers van Arrows. Na afloop werden alle Duitse gasten voorgesteld aan de gastgezinnen, een spannend moment. Zaterdagochtend moest iedereen vroeg uit de veren. 

’s Morgens kreeg men een rondleiding door de Bonifatiuskapel, een stadsrondrit met het Dokkumer Lokaaltje en natuurlijk was er ook nog even tijd om te shoppen. Na een heerlijke warme maaltijd bij één van de leden van Arrows ging het mixtournooi van start in De Doelstien. Alle deelnemers werden door elkaar gehusseld en zo ontstonden er 7 teams die een onderlinge competite aflegden. Er werd leuk en sportief basketball gespeeld. Na afloop werden er nog 2 wedstrijden gespeeld tussen de meiden van Fulda en Arrows, Fulda won deze wedstrijd en ook de jongens speelden een partijtje tegen elkaar. De winst van deze partij ging naar Arrows. De dag was nog niet voorbij want 's avonds bezochten Arrows en Roadrunners een wedstrijd van Gasterra Flames (Groningen) tegen Rotterdam Basketball. Op zondag was het programma 's morgens vrij in te vullen door de gastgezinnen. ‘s Middags werd het weekend al klauterend en klimmend afgesloten in het Adfunturepark Dokkum. Daarna vertrokken de Roadrunners weer per bus naar Fulda. Alle vrijwilligers, basketballers en gastgezinnen kunnen terugkijken op een gezellig, leuk, leerzaam en succesvol weekend waar vast en zeker een vervolg aan wordt gegeven.