Aktiviteiten

Wij onderhouden contacten met onze partnerstad Fulda en Crediton, de geboorteplaats van Winfried (Wynfryth) oftewel Bonifatius zoals wij hem nu kennen.

Om de banden tussen de steden en hun bewoners te verbreden zijn wij regelmatig onderweg om ontmoetingen te realiseren en uit te breiden. Zie ons als netwerkers voor u als school, vereiniging, koor of kunstenaarscollectief. 

Wij willen graag verbinden. 
Het Vriendschapscomité Dokkum stelt zich ten doel organisaties in Dokkum te stimuleren uitwisselingen en contacten tussen Crediton en Fulda te onderhouden en te helpen om plannen voor uitwisselingen te realiseren.

In de loop van de jaren is de "Bonifatiuscup" gerealiseerd. Een voetbaltoernoi waar behalve de drie Bonifatiussteden nu ook clubs van daarbuiten deel nemen waar wij zeer trots op zijn.

De "Bonifatiusbeurs" is ook een project wat wij van konden realiseren in samenwerking met onze gemeente. Een stipendium om deel te kunnen nemen om voor vier weken Duitsland te ontdekken met als uitvalbasis Fulda. Onze deelnemers waren altijd verrasst hoe snel de tijd voorbij vloog. Bekijk hun enthusiasme op onze site.

Het Vriendschapscomité heeft een bemiddelende functie, maar geen budget om te subsidiëren.
Wij zijn er voor u om te verbinden. Heeft u een idee, laat het ons weten.

Fokko Visser, Tjeerd Jorna, Wolter Kleine

Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda
info@vriendschapscomitedokkum.nl voor gebruikers van gmail, hotmail en andere web-based mailprogrammas.