Dokkum promotie tijdens Fuldaer Carneval
15 februari 2009

Op Rosenmontag, maandag 15 februari, gaf Dokkum met een vrachtwagen met twee grote glazen containers van Beldock acte de préséance in de carnavalsoptocht in Fulda. Tijdens eerdere bezoeken aan de Duitse Bonifatiusstad was dit idee geboren. Niet alleen om de verbondenheid tussen de twee steden te benadrukken, maar ook om Noordoost Friesland te promoten. 

Vergezeld door Druma Oranje reed de auto mee in de stoet die door zo’n zestigduizend toeschouwers bekeken werd. De Dokkumer delegatie bestond ondermeer uit de wethouders Willemsma en Boersma, voorzitter Lalkens van de VVV en Focko Visser en Tjeerd Jorna van het vriendschapscomité.

Tulpen uit Dongeradeel naar Fulda en Crediton
mei 2009

Crediton - Volgend voorjaar zullen zo‘n elfhonderd Bonifatius tulpen de bezoekers van het zuid-engelse stadje Crediton, de geboorteplaats van Bonifatius, verwelkomen. Vorige week overhandigde Jaap Zijl van het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda de bollen van bloembollenbedrijf Braaksma uit Liossens aan Creditons burgemeester Frank Leitch en aan de secretaris van The Boniface Society Ted Staite.
Naar aanleiding van de festiviteiten in 2004 werden al eerder bloembollen aan de engelse en duitse Bonifatiussteden geschonken.
Zowel burgemeester Leitch als comitélid Zeijl benadrukten het unieke karakter van de vriendschapsbanden die dit jaar uitmonden in een bezoek aan de festiviteitendie begin juni in Crediton gehouden werden en in de concerten die het Holwerter Keamerkoor in Crediton en Exeter gaf. 
De bollen zullen vooral bij al de verschillende plaatsnaamborden aan het begin van het stadje geplant worden.
Al eerder deze maand overhandigde comitélid Tjeerd Jorna de bloembollen aan het bestuur van de stad Fulda.

Voor het Town Council House werden de Nooroost Friese tulpen door Jaap en Tine Zeijl overhandigd aan Boniface Society secretaris Ted Staite (rechts) en het burgemeester-echtpaar Leitch (2e en 3e van rechts).

Concert van Holwerter Keamerkoor in Crediton
20 - 25 mei 2009

Van 20 - 25 mei 2009 bezocht het Holwerter Keamerkoor Crediton. Naast concerten in de Holy Cross Church in Crediton en in Exeter Catherdral namen de koorleden deel aan verschillende sociale en culturele aktiviteiten in het kader van het Crediton Festival 2009. Bijzonder hoogtepunt van de reis was de gezamenlijke uitvoering van de Missa Brevis van Haydn tijdens de eucharistievierin op de zondag ochtend. Het was voor het eerst dat het Holy Cross Choir binnen de liturgie samen zingt met een koor uit de regio Dokkum.

Op de foto staan beide koren geflankeerd door hun dirigenten 
Steven Martin en Oane Reitsma.

Officieel Dokkumer bezoek aan Crediton Festival 2009
13 - 14 juni 2009

Crediton - In het 909 werd het bisdom Crediton gevestigd en deze zomer word dus het elfhonderd jarig bestaan uitgebreid gevierd. Het weekend van 13 en 14 juni stond daarbij in het teken van het aanhalen van de vriendschapsbanden met ondermeer Dokkum.
Een officiële delegatie bestaande uit burgemeester Waanders, de wethouders Boersma en De Graaf en gemeentesecretaris Van Dijk met hun partners en Vriendschapscomitéleden Marjan Dreves-Veer, voorzitter Focko Visser, Cees van Staalduinen en Wolter Kleine gaven acte de presence in het Bonifatiusstadje in de graafschap Devon.
Zaterdagmorgen was er een officiële ontvangst door burgemeester Frank Leitch, terwijl het Vriendschapscomité die dag met een standje deelnamen aan het Food Festival/ Farmers Market op het Town Square. en daar o.a. folders, Wilhelmina Pepermunt en Beerenburg uitdeelden.
Zondagmorgen werd de kerkdienst in de Holy Cross Church bijgewoond en aansluitend kregen de gasten een rondleiding door dit bijzondere gebouw. Tijdens de aansluitende picknick op het Town Square werden heel wat vriendschapsbanden gesloten of weer opgepoetst. ’s Avonds werd het geslaagde bezoek afgesloten met een etentje in Copplestone.

Wolter Kleine en Cees van Staalduinen in de stand van Dokkum op het Food Festival. Er was geen gebrek aan belangstelling voor het foldermateriaal en de Beerenburg.

Loco-burgemeester Tytsy Willemsma heette de groep welkom
namens de gemeente Dongeradeel.

Na de dienst in de Bonifatiuskapel op 14 juni even op de foto met 
bischop de Korte en pastoor Verheijen.

Fuldaers op Bonifatiusdag in Dokkum
14 juni 2009

Terwijl een groot deel van b. en w. en het Vriendschapscomité in Crediton op bezoek was, heeft van 12 - 15 juni de Familienkreis Sankt Antonius uit Künzel-Fulda een bezoek aan Dokkum gebracht. Tjeerd Jorna van het Vriendschapscomité heeft in samenwerking met de gemeente Dongeradeel een mooi en actief programma samengesteld waar de groep van elf personen met volle teugen van genoten heeft. Zo werden ondermeer Esonstad en Schiermoonikoog bezocht en natuurlijk naam men deel aan de Bonifatiusdag op 14 juni.

Hulpbischop Dietz op bezoek in Dokkum
12 - 15 maart 2010

Van 12 tot 15 maart was een kleine delegatie van acht Fuldaers op bezoek in Dokkum. Het betrof hier onder meer hulpbisschop monseigneur Karl Heinz Dietz (rechts) en professor Dieter Wagner (midden). Vrijdagmiddag werd de delegatie ontvangen door burgemeester Waanders namens de gemeente Dongeradeel, terwijl men zaterdag een bezoek aan Schiermonnikoog bracht. Zondag nam de groep deel aan de eucharistieviering in de RK kerk en was er een ontmoeting met bisschop De Korte van Groningen. 
Zaterdagavond werd door het vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda een gezellig samenzijn georganiseerd ten huize van voorzitter Focko Visser.

Freundeskreis St. Bonifatius uit Fulda op bezoek
13 - 16 mei 2010

Een aantal leden (16) van de Freundeskreis St. Bonifatius onder leiding van president Winfried Rippert heeft op uitnodiging van ons vriendschapscomité een bezoek gebracht aan Dokkum. Burgemeester Marga Waanders heeft de groep ontvangen op het stadhuis en nogmaals het belang van de vriendschapsbanden met Fulda benadrukt. Dit werd ook bevestigd door de heer Rippert die enkelen van ons comité al eens hadden gesproken bij een bezoek aan Fulda. Zaterdag werd er een tour gemaakt door de regio die afgesloten werd met een rondvaart op het Wad. Pastoor Verheijen heeft de groep ontvangen en rondgeleid in de Bonifatiuskapel.

Bonifatiusdag in Fulda 2010
4 - 7 juni 2010

Een groep van 38 parochianen van de parochie Dokkum-Bergum heeft dit jaar een bezoek gebracht aan Fulda, met als hoogtepunt de deelname aan de Bonifatiusdag op 6 juni, samen met de bisschop van Groningen en Leeuwarden, monseigneur de Korte. Er waren 14.000 mensen bij de dienst op het plein voor de Dom. Vrienden uit Fulda hadden gezorgd voor een compleet programma voor dit weekend waarbij ook een bezoek aan Point Alpha, onder leiding van oud burgemeester Hanbergen van Fulda, zeker genoemd moet worden. Hij heeft in de tijd van de Koude Oorlog de spanning aan de grens tussen Oost en West als burgemeester zeer intens meegemaakt en wist dit ook erg goed over te brengen op de groep. Vol indrukken keerde men maandag weer huiswaarts.

Motorclub Stormvogels ontvangen in Fulda
5 - 7 juni 2010

In het weekend van 5-7 juni was een groep van 17 leden van motorclub Stormvogels in de omgeving van Fulda. Het was voorzitter Mulder van deze club die in 1958 aan de wieg heeft gestaan van de eerste contacten met Fulda. Op 12 juni 1959 is toen de eerste grote groep vanuit Dokkum op bezoek geweest in Fulda, wat beschouwt kan worden als de start van de vriendschapsbanden met Fulda. Door het vriendschapscomité is een ontvangst van motorrijders door Oberbürgemeister Möller op het Stadtschloss geregeld. Voorzitter Rein Hof heeft de historie van de motorclub nog eens naar voren gebracht. Na de ontvangst heeft men nog een rondleiding gekregen door het prachtige slot.

Bonifatiusdag 2010 te Dokkum
13 juni 2010

Een kleine afvaardiging van Fulda, bestaande uit de Familie Wagner en Schnorr hebben deelgenomen aan de Bonifatiusdag in Dokkum. Het weer werkte mee en de sfeervolle dag werd bezocht door 750 mensen, die genoten hebben van het programma. Met de leden van het Vriendschapscomité zijn dit weekend de banden weer aangehaald en weer plannen gesmeed voor activiteiten eind 2010 en 2011.

20 jaar Freundeskreis St. Bonifatius
17 - 19 september 2010

Van 17-19 september hebben Focko Visser en Tjeerd Jorna van het vriendschapscomité het jubileum van de Freundeskreis in Fulda meegevierd. Ook namens onze burgemeester hebben wij het bestuur de gelukwensen met dit jubileum overgebracht. Wij hebben twee mooie dagen gehad en veel contacten kunnen leggen. Als cadeau hebben wij de groep verwend met zoute haring en Waddenoesters, die erg in de smaak vielen.

Tulpen voor bisdom Fulda
27 oktober 2010

27 oktober hebben we als Vriendschapscomité 3000 tulpen aangeboden aan het bisdom in Fulda. Tijdens het bezoek van Weihbischof Diez in maart j.l. aan Dokkum was dit toegezegd en met dit bezoek is deze belofte ingelost. Na een aangenaam gesprek met Bisschop Heinz Josef Algermissen van Fulda, zijn vicaris Prof. Dr. Gerard Stanke en de perschef Christof Ohnesorge hebben we in de tuin de bollen overhandigd. Dit voorjaar zal de bloeiende tuin hen nog dikwijls aan Dokkum doen herinneren