Dr. Michael Gerber nieuwe bisschop van Fulda

2 januari 2019

Op 14 december werd er bekend gemaakt in Fulda dat de Paus, Weihbischof Dr. Michael Gerber tot nieuwe bisschop van Fulda heeft benoemd. Hij is de jongste bisschop van Duitsland en wordt 31 maart geïnstalleerd.

Marga Waanders ontving F. Braun medaille

11 - 13 januari 2019

Met Marga Waanders bezoek gebracht aan Fulda, waar we waren uitgenodigd voor het Ball der Stadt Fulda. Weer allerhartelijkst ontvangen door Oberbürgemeister Heiko Wingenfeld en vrienden, en door Weihbishof Prof.Dr. Karlheinz Diez. 

Ook was bij de diners een afvaardiging van het Vriendschapscomite Fulda-Dokkum aanwezig. We hebben weer lekker kunnen bijpraten en vele zaken betreffende het jubileumjaar 2019 zijn aan de orde gekomen. Het Ball der Stadt Fulda was weer druk bezocht met 900 deelnemers en als verrassing kreeg Marga Waanders bij de opening van Oberbürgemeister Heiko Wingenfeld de Ferdinand Braunmedaille van de stad Fulda. 

Deze eer kwam haar toe voor haar jarenlange inspanningen voor het opbouwen en onderhouden van de vriendschapsrelatie tussen Dokkum en de partnerstad Fulda.

Bezoek aan de Prunksitzung van de Bürgerverein / Carnavalsverein Florengässe Brunnenzeche 
26 januari 2019

Op 26 januari 2019 hebben we één van de jaarlijkse Prunksitzungen van Bürgerverein/ Carnavalsverein Brunnenzeche bijgewoond. Tijdens de carnavalsperiode die ieder jaar op de elfde dag van de elfde maand begint organiseren veel carnavalsverenigingen zogenaamde Prunksitzungen. Deze zijn enigszins vergelijkbaar met een oudejaarsrevue waarin de leden van de vereniging op een grappig kritische manier het afgelopen jaar doornemen en het publiek ook muzikaal vermaakt wordt. Bürgerverein Brunnenzeche werkt samen met de Musikverein Niesig en is de grootste in haar soort in Fulda. Een groot deel van de leden kleedt zich in de Biedermeierstijl uit het begin van de 19e eeuw, toen de Brunnenzeche nog een echt gilde was die de kwaliteit van de waterbronnen in Fulda beheerden. De Brunnenzeche zijn in hun Biedermeierkleding een zeer opvallende verschijning en we hebben ze ook al 2 keer in Dokkum kunnen bewonderen tijdens de kerstfair. 

Rosenmontag Fulda 2019 
1 - 5 maart 2019

Op uitnodiging van Prinz Markus Maurus Musikus der LXXVIII hebben wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân en Tjeerd en Annemarie Jorna namens het Vriendschapscomite dit weekend in Fulda gevierd. Ook uit de partnerstad Como was een grote delegatie aanwezig. We zijn door de stad ontvangen met een diner en hebben daarbij gezellig kunnen bijpraten en Jelle Boerema als nieuwe wethouder van onze nieuwe gemeente kunnen voorstellen. Zondag hebben we de carnavalsmis van Stefan Buss in de Stadtpfarkirche bezocht, een mis in een wel heel bijzondere sfeer.
Rosenmontag begon met mooi zonnig weer, maar een harde wind. In de Orangerie hing een andere sfeer dan andere jaren en er was sprake van een bepaalde spanning. De wind zou aanhalen en de Rosenmontag optocht in gevaar kunnen brengen. Eerst was al besloten de wagens niet hoger te laten zijn dan 3 meter, maar door sterk aanwakkerende wind werd uiteindelijk de gehele optocht afgeblazen. In de stad heerste daarna een onwerkelijke sfeer, een feest dat als een nachtkaars is uitgegaan.

Nieuwe bisschop in Fulda geînstalleerd
30 maart - 1 april 2019

Op zondag 30 maart is de nieuwe bisschop, Dr. Michael Gerber (49 jaar) in Fulda “eingeführt”. Zaterdag kwam hij, na een tweedaagse pelgrimstocht, aan in Fulda, met in zijn gevolg een 1000 deelnemers aan deze pelgrimstocht. Een heel indrukwekkend beeld, dat zondag nog eens versterkt werd tijdens de feestelijke dienst in de Dom, waarbij 2000 genodigden aanwezig waren. De delagtie uit partnerstad Dokkum bestond uit wethouder Jelle Boerema en het Vriendschapscomité met echtgenotes. Na de dienst zijn wij persoonlijk door de nieuwe bisschop ontvangen en hebben wij hem onze felicitaties kunnen overbrengen. Daarna was er nog een feestelijk treffen in de tuin bij de Dom. Bij deze feestelijke dienst was ook bisschop Ron van Hout, van het bisdom Groningen-Leeuwarden aanwezig, met pastoor Paul Verheijen van Dokkum en Peter Wellen, de vicaris van het bisdom. Allen hopen we op een goede samenwerking met deze nieuwe, jonge bisschop, die we hebben uitgenodigd om z.s.m. Dokkum te bezoeken.

Bonifatiusloop in Dokkum
6 april 2019

Op 6 april is weer de jaarlijkse Bonifatiusloop gehouden in Dokkum, waaraan ook een 9 tal lopers uit Fulda hebben meegedaan. Op deze wijze krijgt de loop een internationaal karakter en ontstaat er ook een zekere band met Fulda. De organisatie is uitgenodigd door Fulda om op 15 september in Fulda deel te nemen aan de Fulda marathon, een wedstrijd die dezelfde afstanden heeft als in Dokkum. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd.

De lopers uit Fulda waren enthousiast over de perfecte organisatie, de route en de sfeer. Wolter Kleine heeft de groep vrijdagavond ontvangen en zaterdagvond hebben we het weekend afgesloten met een gezellig etentje bij Wokrestaurant Kota Radja. Zondag is de groep na het ontbijt weer teruggegaan naar Fulda.

Bondsdagvertegenwoordiger Michael Brand in Dokkum
23-26 april 2019

Michael Brand, (CDU lid vanuit Fulda in de Duitse Bondsdag in Berlijn) bezoekt met zijn gezin Dokkum en de regio. Al vele jaren hebben we contact met elkaar maar nu eindelijk even tijd voor een bezoek aan de partnerstad Dokkum. Het weer zat mee en Friesland was op zijn mooist. Men logeerde in Metslawier bij BinnenIn van Bianca Warmelink, waar de kinderen zich konden uitleven met de dieren. Met hen hebben Wolter en ik Dokkum laten zien en werden we gastvrij ontvangen door wethouder Pytsje de Graaf op het stadhuis. Na een rondgang in het stadhuis hebben we de Bonifatiuskapel en de kerk bezocht. De regio hebben ze zelf verkent met de auto en ook Amsterdam (Anne Frank huis) werd eveneens meegenomen. Een kort bezoek waarin men toch een goede indruk heeft gekregen van Dokkum en de relaxte sfeer. 

Met 10 broedeieren voor OB Heiko Wingenfeld,- van wethouder Pytsje de Graaf- is men weer vertrokken naar Fulda.

Bonifatiusdagen in Fulda
31 mei - 3 juni 2019

Vrijdag 31 mei hebben Annemarie en ik namens het Vriendschapscomité en de stad Dokkum de Requiem mis bezocht in de Stadtpfarrkirche in Fulda, dit n.a.v. het overlijden van mevrouw Liselotte Hamberger. Haar man, oud OB Dr. Wolfgang Hamberger en zij hebben veel betekent voor de vriendschapsband met Dokkum. Dit bezoek werd erg gewaardeerd.

Ook was er dit weekend een groep pelgrims van de parochie Dokkum-Burgum in Fulda aanwezig om daar de Bonifatiusdag te vieren. OB Heiko Wingenfeld heeft ons zaterdagmorgen in de Marmorsaal begroet, waarbij ook veel belangstelling was van mensen uit de uit de stad Fulda, die al eens eerder in Dokkum waren geweest. De groep had een eigen programma, waarin Dieter en Vroni Wagner een belangrijke rol hebben gespeeld.

Zondag hebben we, gezamenlijk met 8000 pelgrims de H Mis gevierd op het Domplein, die opgedragen werd door de nieuwe bisschop van Fulda, Michael Gerber. Na de Mis hebben we een groepsfoto met hem mogen maken. Later in de tuin hebben we met hem nog nader kennis gemaakt en plannen voor een bezoek aan de Bonifatiusdagen 2020 in Dokkum gemaakt. Een vlotte man die heel gemakkelijk communiceert en kontakten legt.

Leerlingen Dockinga in Fulda
juni 2019

Voor de vierde keer bezochten leerlingen van het Dockinga College in Dokkum partnerstad Fulda. Een mooi resultaat voor de uitwisselingen tussen Dokkum en Fulda.

Stadtfest Fulda
26 - 30 juni 2019

Stadt- und Bürgerfest Fulda. Uitgenodigd door de stad Fulda hebben we deze dagen Dokkum en de regio vertegenwoordigd en laten zien en proeven door middel van een stand, die we daar 5 dagen hebben bemand. Samen met de andere partnersteden hebben we de saamhorigheid en de vriendschap geproefd en uitgedragen. Het was die dagen snikheet en we hebben ons qua kleding hieraan moeten aanpassen. We hebben erg veel aanloop gehad en veel gesprekken gevoerd, veel mensen zullen deze kant nog wel eens uitkomen. Ook hebben we een prijsvraag gehouden, waarmee men een weekend of midweek verblijf in de regio kon winnen. Van de deelnemers heeft notaris Hellema de winnaar gekozen die de prijs binnenkort krijgt overhandigd. De gezamenlijke ontvangst van alle partnersteden was gezellig en ontspannen, je doet zo altijd weer nieuwe contacten op. We hebben met 8 personen de stand bemand en als Vriendschapscomite zijn wij zeer tevreden hoe alles gelopen is. De regio en Dokkum staat daar weer op de kaart!! 

Bovenbouw Havo-vwo van het Dockinga College uit Dokkum in Fulda
27 - 30 juni 2019

In het kader van het stadjubileum, Fulda 1275 jaar, heeft men de partnersteden aangeschreven om samen voor een week een programma in Fulda te houden om elkaar wat beter te leren kennen. Uli Greb van de stad Fulda heeft een interessant programma opgezet, waaraan de leerlingen uit Leitmaritz, Fulda en Dokkum hebben meegedaan. De groep is op 30 juni op het stadhuis door burgemeester Dag Wehner ontvangen en welkom geheten. Daarna volgde een rondleiding door het Stadtschloss. Het programma was heel divers, van bezoek aan de stad Frankfurt, Point Alpha en de Rhön tot lekker chillen en kennismaken. Met heel veel indrukken heeft men daarna de schoolwerkzaamheden weer opgepakt.

FULDA MEETS EUROPE

“Vriendschap is een geschenk” Vanuit het Dockinga College 4VWO- Duits zijn we o.l.v de docenten A. Prozée (Duits) en J. Roersma (Gd en maatschappijleer) met tien leerlingen in de trein afgereisd naar Fulda (Duitsland). Het bezoek vond plaats in het kader van een jeugduitwisseling van de partnersteden. Deze week begon voor ons op vrijdag 28 juni en eindigde op vrijdag 5 juli. De aanleiding hiervoor was het 1275 jaar bestaan van de stad Fulda. Studenten uit drie partnersteden kwamen bijeen, waarbij Dokkum en Fulda zijn verbonden door Bonifatius. Zo ligt het hoofd van Bonifatius in Dokkum begraven en het lichaam in Fulda. Fulda en Leitmeritz (Tsjechië) hebben hun verbinding te danken aan de vele Duitse mensen die na de Tweede Wereldoorlog vanuit Leitmeritz naar Fulda zijn verhuisd. In Fulda aangekomen werden we ontvangen door de leiding van de plaatselijke jeugdherberg en maakten we vervolgens kennis met de studenten uit Fulda en ook met die van de andere partnerstad, Leitmeritz (Tsjechië.) De studenten uit Fulda hadden een druk programma samengesteld voor elke dag van de week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Een paar hoogtepunten waren voor ons “Point Alpha”, een historisch openluchtmuseum, gelegen in de Duitse stad Geisa, vlakbij de oude grens tussen oost en west Duitsland. Zo ook de wandeltocht naar de Wasserkuppe in het Röhngebergte, de klimtocht hoog in de bomen en de officiële ontvangst op zondag, 30 juni door de burgemeesters van Leitmeritz (T) en Fulda. De burgemeester van Fulda, Dag Wehner, heette ons hartelijk welkom en vertelde over het belang van vriendschappen tussen steden en mensen in Europa. Daarna kregen we een rondleiding door de prachtige zalen van het Stadtschloss, het barokke paleis van de stad Fulda. Als laatste brachten we een bezoek aan de Duitse stad Frankfurt waar we met de trein vanuit Fulda zijn heen gereisd. In Frankfurt mochten we kiezen tussen drie vooraf uitgekozen musea en kregen we vrije tijd om te stad te bezichtigen. In onze vrije tijd werd de mogelijkheid gegeven om te gaan zwemmen, te midgetgolfen of een bezoek te brengen aan de stad Fulda, waar de stadsfeesten bezig waren. ’s Avonds verzamelden we met iedereen in de groepsruimte, om daar een film te kijken of te sporten. Zo hebben we ook een volleybaltoernooi gehouden, waarbij de verschillende nationaliteiten tegen elkaar speelden. We denken dat we voor iedereen spreken als we zeggen dat we het meest hebben genoten van de sfeer en het opdoen van de internationale sociale contacten. Drie verschillende nationaliteiten met als doel het beleven van de eenheid van Europa. Het was geweldig! 

Expositie Kunstverein Fulda
7 juli - 18 augustus 2019

In het kader van het stadjubileum 1275 jaar Fulda hebben wij, samen met Anna Härtel van de Kunstverein Fulda, 10 kunstenaars uit de regio Dokkum de mogelijkheid gegeven om daar deze gehele periode te exposeren. 

Anna heeft er een mooie expositie van gemaakt die werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf. De regionale pers in Fulda heeft er de nodige aandacht aan besteed In 2013 zijn we begonnen met de eerste uitwisseling van kunst van Fulda naar Dokkum en omgekeerd en in dit jubileumjaar hebben we de mogelijkheid gekregen om in het nieuwe onderkomen van Kunstverein Fulda deze expositie te houden. Veel van de 10 exposanten zijn zelf ook naar Fulda gereisd om de tentoonstelling te bezoeken en volgend jaar zijn zij en wij gastheer van Fulda. 

Met de enorme inzet van velen is dit een succes geworden en kunnen wij terugzien op een geslaagd evenement. 

Op 21 augustus hebben we de ingepakte kunst nog eens bekeken, en hebben we in de Daliëngarten de zakelijke stukken afgetekend onder de klanken van de generale repetitie van de Bonifatiusmusical. 

Jeugd Bisdom Fulda in Dokkum
7 juli 2019

Op 7 juli hebben we in Dokkum Paul Kowalski, jeugdleider van het Bisdom Fulda in Dokkum ontvangen met een groep van 30 jongeren uit het bisdom Fulda. Men was op doorreis naar Harlingen om daar een week met een boot te zeilen op het Wad en wilde Dokkum op deze reis niet vergeten. We hebben met hen de Bonifatiuskapel bezocht en aldaar een mis gehouden, daarna een korte rondwandeling door Dokkum gedaan en met hen gegeten bij Kota Radja, wat erg in de smaak viel. 

Kort maar krachtig, de hoogtepunten van Dokkum bezocht en een tevreden groep en groepsleider op de weg naar Harlingen gezet.

Genussfestival Fulda
9 - 10 augustus 2019

Voor dit Genussfestival was Jan Veenma- Jan Cooks 4 You- ook uitgenodigd om als kok uit de partnersteden deel te nemen. Uiteindelijk waren er uit 3 partnersteden koks die aldaar hun beste beentje hebben voor gezet. Jan werkte samen met Christoffer Müller van Bankett Sinnreich (Morgensternhaus). In de keuken aldaar werden de gerechten voorbereid en in de stand uitgeserveerd. Door deze samenwerking hebben de koks elkaar goed leren kennen en zijn er weer nieuwe vriendschappen ontstaan. 

Op de Pauluspromenade en in het slotpark waren de stands opgebouwd en was het erg druk. 
Vrijdagavond werd er een onweer waarschuwing gegeven en deze bleek ook niet voor niks te zijn, men moest het geheel ontruimen, waar eenieder vlot gehoor aan gaf. In totaal zijn er 95.000 bezoekers geweest dat weekend en hebben de gasten uit Fulda kunnen proeven van de gerechten die Jan had meegenomen uit onze regio.

Lichterfest in Fulda
10 - 11 augustus 2019

Als onderdeel van de Fuldaer stadfeesten is dit jaar ook weer het Lichterfest gehouden in de slottuin. Op uitnodiging van de Brunnenzeche hebben wij dit ook bijgewoond en genoten van de sfeer en de mensen. In het park werden tegen de avond 10.000 lichtjes ontstoken wat het park een nog mooier aanzien gaf. Het was erg druk en niet alle lichtjes hebben de morgen gehaald. Men heeft deze 2 dagen prachtig weer gehad, en dan is het goed toeven in het park. Er was voor een natje en droogje gezorgd, al waren de rijen bij de eettentjes wel eens lang. Het was nog lang gezellig.

Bonifatiusmusical Open Air in Fulda
22 augustus 2019

Op 22 augustus waren we als Vriendschapscomite uitgenodigd door de Stadt Fulda om de première van de Bonifatiusmusical open air op het Domplein mee te beleven. 

Voor de Dom in Fulda was een enorm podium gebouwd en konden er 4500 mensen de uitvoering bijwonen. De sfeer was direct geweldig en we werden ontvangen in de slottuin met een “Sektempfang”. Daar konden we weer veel vrienden ontmoeten en bijpraten. 

De uitvoering was in een woord geweldig. Een geweldig orkest en koor maakte het stuk compleet en meeslepend. Het werd vlot gespeeld en hierin kon je ook de groei ervaren van Spotlight Musicals, die in 2004 de eerste uitvoering van Bonifatius op de planken bracht. Fulda is een echte musicalstad geworden en deze uitvoering was wel de kroon op het stadfeest.
 
Na afloop hebben we nog gezellig na kunnen genieten tijdens de Premierenfeier in de Orangerie.

Oud-burgemeester Hamberger bezoekt Dokkum
26 - 30 augustus 2019

Als verrassing voor vader hebben de beide dochters van Dr Hamberger, deze reis voorbereid. 24 Augustus kwam vader weer thuis uit kuur,was 25 Augustus jarig en kreeg van hen deze reis aangeboden, wat hem erg verraste. Hij had al lange tijd deze wens en nu was het dan zover. Vele herinneringen kwamen weer boven bij het bezoek aan de stad en het gemeentehuis, waar de vriendschapsakte nog hing die hij samen met burgemeester Sybesma had ondertekend in 1998. De Fulda zaal was voor hen een grote verrassing, evenals de ontvangst door de wethouders Boerema en Berends. Dit werd zeer gewaardeerd, evenals de ontmoeting met pastoor Paul Verheijen, die voor hen een H Mis heeft opgedragen in de (kleine) Bonifatiuskapel. ’s Avonds hebben we samen met mevrouw Sybesma genoten van een heerlijk diner bij de Posthoorn en is er veel bijgepraat.

 Verder heeft men genoten van de mooie omgeving en de rust van de kust.

Dirk van der Galién houd lezing in Fulda
29 augustus 2019
Chefkoks uit Fulda bezoeken Dokkum en koken voor buurtzorg
2 - 5 september 2019

Op maandag 2 september kwamen een 7 tal chef koks uit Fulda naar Dokkum, en hebben samen met Jan Veenma en Bert Tacoma (Jan Cooks 4 You) een Charity cooking voorbereid voor de medewerkers van buurtzorg Dokkum. 

Op 4 september is dit 6 gangen diner, dat geheel bestond uit producten uit de Rhön, in de Vangpijp geserveerd. 

Als Vriendschaps- comité hebben we de gasten dinsdagavond welkom geheten en hebben ze die middag gevaren met een rescueboot op het Wad en de Noordzee. Daarna gegeten bij ’t Ailand op Lauwersoog. 

Met deze ontspanning hebben ze woensdagavond gezorgd voor een sfeervolle en geweldige avond voor de deelnemers, die dit zeer hebben gewaardeerd. Een avond om niet snel te vergeten en een vriendschapsband tussen koks die verder kan groeien tussen Dokkum en Fulda.

Admiraliteitsdagen 2019
6 - 8 september 2019

Op vrijdag 6 september mochten wij een vertegenwoordiging van de stad Fulda en hun Freundesverein Fulda-Dokkum welkom heten. Met hen de opening van de Admiraliteitsdagen bijgewoond en de eerste avond op de Zijl met hen het programma meegemaakt en beleefd. De tweede dag was het stralend weer en was de hele stad een gezellige boel, waarin de groep zich prima heeft vermaakt en de sfeer van deze mooie partnerstad echt heeft kunnen ervaren. ’s Avonds met hen bij KB genoten van een heerlijk diner waarbij we even mooi hebben kunnen bijpraten. Zondag de openlucht dienst bijgewoond en na een kopje koffie op de Markt heeft men de terugreis weer aanvaard. Dit was een weekend, waarin Dokkum zich weer op zijn best heeft getoond.

Loopgroep Hugo Vencker Bij Fulda marathon
14 - 16 september 2019

Dit weekend hebben een aantal leden van Loopgroep Hugo Veenker deel genomen aan de 10 km bij de Fulda Marathon, een prachtige loop door Fulda over een zeer gevarieerd parcours die de lopers door de oude binnenstad, door de parken en langs de Dom voerden. De vele hoogteverschillen, onverharde stukken en vooral ook bochten gaven de loop een extra uitdaging. De start en finish was in het atletiekstadion van Fulda. De lopers waren er voor de eerste keer in het kader van de stedenband tussen Dokkum en Fulda, een band die voor het hardlopen ook al 3 jaar gestalte heeft doordat er in die periode steeds lopers vanuit Fulda aan de Bonifatiusloop hebben meegedaan, zo ook weer op 4 april 2020 hebben zij al toegezegd. Er is niet alleen op sportief gebied een band gelegd, naast dat de lopers door de organisatie op de zaterdag een heerlijk diner aangeboden kregen werden de lopers op de dag van de wedstrijd hartelijk ontvangen door de Lionsclub Fulda, dit door de tussenkomst van Tjeerd en Annemarie Jorna, (Vriendschapscomite Dokkum-Crediton- Fulda) al sinds 2001 welkome gasten in Fulda. 

Zij waren ook aanwezig bij de loop om de lopers aan te moedigen en de stedenband te verstevigen. De ambiance rondom de loop is heel erg te vergelijken met de Bonifatiusloop en ook daaruit blijkt toch ook weer de band die er is tussen Fulda en Dokkum, beide Bonifatiussteden. De resultaten neergezet door de leden van Loopgroep Hugo Veenker waren verrassend goed, zeker op het voor Nederlanders uitdagende parcours met een 1e plaats voor Agnes Miedema in haar categorie Vrouwen
60 plus met een tijd van 1.02.11, terwijl in de categorie Mannen 60 plus Sijtse Hellema 4e werd in 59.28 en Hugo Veenker 6e in 1.14.28. Het snelste terug was echter de jongste van het gezelschap met een 14e plek overall en een 6e plek in de categorie Vrouwen 30 plus was het Fryda Broersma die met een tijd van 56.39 min de finish passeerde in het stadion en zo de snelste van de dag van de Loopgroep Hugo Veenker werd. Ook de meegereisde supporters Jolanda Veenker en Jan Klaas de Graaf hebben hun steentje bijgedragen in het sportief verstevigen van de stedenband tussen Dokkum en Fulda. Namens de Loopgroep werd een standaard en handdoeken van de Bonifatiusloop aangeboden aan de organisatie, die aangaf zeker op 4 april 2010 weer van de partij te zijn in Dokkum.

Uitwisseling Dockinga College
23 - 26 september

Eenentwintig leerlingen van de K.A Schule uit Fulda hebben deze dagen een tegenbezoek gebracht aan hun leeftijdsgenoten van het Dockinga College in Dokkum. In juni waren onze studenten op bezoek in Fulda en in het kader van het uitwisselingsproject “In the footsteps of Bonifatius” maakt men nu het tegenbezoek. Vijf dagen verbleven de leerlingen uit Duitsland in gastgezinnen bij hun maatje uit Dokkum. De enthousiaste docenten D.A de Jong en I.F. Paulusma hadden voor deze dagen een mooi programma opgezet, en dan blijkt dat de culturen in Duitsland en Nederland best veel overeenkomsten vertonen. In het programma zaten o.a. een bezoek aan de molen, de Bonifatius kapel, het museum en het stadhuis. Ook werd Leeuwarden aangedaan, waar men de Oldehove heeft beklommen. Dinsdag heeft men een bezoek gebracht aan Ameland een een dagje heerlijk genoten van dit eiland. Woensdag is men ontvangen op het gemeentehuis door wethouder Jouke Douwe de Vries, die met leuke quizvragen over zowel Duitsland als Nederland de leerlingen goed wist te activeren. Het project werd feestelijk afgesloten met een maaltijd op school die door de ouders zelf werd voorbereid. Mede door de inzet van velen zijn deze dagen weer een groot succes geworden.

Verhaaltje van Brecht Wolters

De eerste dag van de uitwisseling (23 september) hebben we een speurtocht gedaan over Bonifatius door de stad. Toen we klaar waren gingen we in een molen, daarna kregen we vrije tijd. Mijn partner en ik zijn wezen shoppen. Als laatste gingen we verzamelen bij het Dokkumer museum en werd de groep in tweeën gedeeld. De ene groep ging in het museum en de andere groep had een boottocht door Dokkum. Ik was eerst in het museum en daar kregen we een uitleg over Bonifatius en daarna moesten wij in het museum kijken wat het duurste voorwerp was en het goedkoopste. Toen we klaar waren hadden wij de boottocht door Dokkum. De tweede dag (24 september) zijn we naar Ameland gegaan. Eerst haalden we fietsen en daarna fietsten we naar het strand. Daarna hebben we een heel stuk gefietst door de duinen en toen weer terug naar Nes en kregen we wat vrije tijd. Om 15 uur gingen we op de boot weer terug naar huis. Op woensdag (25 september) zijn we als eerst naar het stadhuis gegaan. We kregen een welkom en daarna deden we een kahoot spel en daarna kregen we een rondleiding door het gebouw. Daarna gingen we naar Leeuwarden en kregen we vrije tijd. Toen we weer gingen verzamelen, zijn we helemaal naar de top van de Oldehove geklommen. Die avond hadden we nog een afscheidsdiner met de leerlingen, leraren en de families op school. Op donderdag (26 september) zijn onze maatjes uit Fulda weer vertrokken. Ik kijk terug op een super leuke, interessante en gezellige uitwisselingsweek. Ik ben blij dat ik hieraan heb deelgenomen.

Wer sind wir denn?
17 oktober

Donderdagavond liep de B en W zaal op het gemeentehuis is Dokkum vol met mensen uit alle groepen die iets te maken hebben met Fulda of daar geweest zijn met uitwisselingen enz. Regisseur Dominik Breuer van het Brachland-Ensemble heeft een theaterproductie opgezet waarin Fuldaers gevraagd worden mee te denken over wat Fulda nu eigenlijk voor een ieder betekent, een actieve avond waarin een ieder zijn of haar inbreng kan hebben. Dit alles in het kader van het jubileumjaar, 1275 jaar Fulda. Ook is er toen gedacht aan onze partnerstad Dokkum en we kregen een telefoontje of we hieraan mee wilden werken. Er zou een rechtstreekse inbel verbinding worden gemaakt met ons en we moesten een verjaardag lied zingen. Hiervoor hebben we snel een koortje gevraagd met hierin allemaal mensen die iets te maken hebben met uitwisselingen met Fulda. We moesten lang wachten op de verbinding, maar die tijd hebben we gezellig doorgebracht. Uiteindelijk hebben we ons zingend laten horen in Fulda en onze felicitatie op deze bijzondere wijze doorgegeven.

Foto: Peter Sauermann (ImagezNL)

† Prof. Dieter Wagner overleden
11 november

Ein begeisterter Mann ist gegangen

Stil zijn wij door het overlijden van Professor Dieter Wagner.
Dieter heeft vanuit de partnerstad Fulda gedurende 16 jaren veel betekend voor de vriendschapsbanden Fulda - Dokkum. Voor de wijze waarop zijn wij hem erg dankbaar.

Wij wensen zijn echtgenote Vroni, kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Dokkum, 11 november 2019
College burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân
Vriendschapscomité Dokkum - Crediton - Fulda

Persbericht stad Fulda
Stad Fulda en vriendschapsvereniging St. Bonifatius Fulda-Dokkum betreuren het verlies van prof. Dieter Wagner FULDA. De stad Fulda en de Freundschaftsverein St. Bonifatius e.V. Fulda-Dokkum rouwen om het verlies van prof. Dieter Wagner, die aan het begin van de week op 78-jarige leeftijd stierf. Naast zijn vele jaren werk voor het bisdom Fulda heeft hij met name een blijvende bijdrage geleverd aan de vriendschapsbanden tussen de twee Bonifatius-steden Fulda en Dokkum. De vereniging en de stad zullen hem een eervolle herinnering blijven. Samen met zijn vrouw Veronika, heeft prof. Wagner persoonlijk en onvermoeibaar de contacten onderhouden met Fulda's tweelingstad Dokkum en intensief gepromoot bij degenen die verantwoordelijk zijn bij de stad Fulda en het bisdom Fulda voor de oprichting van een samenwerkingsverband. Vanwege zijn initiatieven en actieve steun werd de vriendschapsvereniging opgericht op het Bonifatiusfeest (5 juni) 2017. Sindsdien leide hij de vereniging als voorzitter met grote inzet en passie. Burgemeester dr. Heiko Wingenfeld prees de overledene als een "motor van de vriendschapsbanden van de stad", die de talrijke vriendschappen en contacten in Dokkum had en gaf het officiële partnerschap een zeer persoonlijke noot op een zeer persoonlijke manier. Zijn grote kennis - niet in de laatste plaats over de achtergrond en oorsprong van de eerste contacten van Fulda naar Dokkum na de Tweede Wereldoorlog - evenals zijn warme, vriendelijke manier zullen nu ontbreken en een grote kloof achterlaten. De sympathie van de vereniging en de stad is vooral in deze moeilijke tijd bij zijn vrouw Veronika en zijn twee zonen met gezinnen. 

Johannes Kramer is nieuwe burgemeester
6 januari 2020

In een volle Sint Martinuskerk te Dokkum werd Johannes Kramer door de Commissaris van de Koning drs. Arno Brok beëdigd als eerste door de Kroon benoemde burgemeester van de Gemeente Noardeast-Fryslân. Bij deze feestelijke bijeenkomst was ook Oberbürgemeister Dr. Heiko Wingenfeld uit onze partnerstad Fulda aanwezig. Hij feliciteerde de nieuwe burgemeester in het Fries en hoopte op een vruchtbare samenwerking met Johannes Kramer om de contacten tussen de partnersteden nog verder te ontwikkelen. Bonifatius verbindt de beide steden al meer dan 1250 jaar en speelt ook een belangrijke rol in de Europese gedachte die we met onze contacten uitstralen. De nieuwe burgemeester waardeerde de komst van Oberbürgemeister Wingenfeld zeer en is erg geïnteresseerd in de partnerstadovereenkomst. Hij zal hier op korte termijn op terugkomen bij OB Wingenfeld en het Vriendschapscomité.

Persbericht Fulda: 
Johannes Kramer is de opvolger van Marga Waanders. OB feliciteert de nieuwe burgemeester van Dokkum. Fulda's Nederlandse zusterstad Dokkum heeft een nieuwe burgemeester. Burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân is sinds maandag Johannes Kramer (52), waartoe de stad Dokkum behoort sinds de fusie van vorig jaar, Johannes Kramer, een naamdie Fulda-oren bekend voor komt, werd tijdens een ceremonie in de Grote Kerk in Dokkum in zijn ambt beëdigt. Fulda burgemeester Dr. Heiko Wingenfeld woonde de ceremonie bij en feliciteerde Kramer van harte. Tegelijkertijd nodigde hij zijn nieuwe collega uit om Fulda te bezoeken om de goede relaties tussen de twee Bonifatius-steden in de toekomst te blijven onderhouden. Anders dan in Duitsland, worden de burgemeesters in Nederland niet gekozen door de gemeenteraad of rechtstreeks door de burgers, maar in een proces waarbij de koninklijke familie betrokken is, volgens het respectieve aandeel van partijen. Johannes Kramer was eerder een vertegenwoordiger van de regionale partij FNP (Fryske Nasjonale Partij - Friese Nationale Partij) lid van de Friese regionale overheid. Zijn voorganger als burgemeester van Dokkum, Marga Waanders, werd vorig jaar burgemeester van de gemeente Waadhoeke. In de tussentijd had Hajo Apotheker de leiding over de nieuw opgerichte gemeente Noardeast-Fryslân. Het stadhuis van Dokkum is de administratieve zetel van de gefuseerde gemeente met in totaal ongeveer 45.000 inwoners. Kramer werd geboren in 1967 in Sneek in Zuid-Friesland. Van 1994 tot 1997 studeerde hij rechten en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Hij is getrouwd met vrouw Christina en heeft vier kinderen.

Bezoek aan Brunnenzeche en Stadsgala in Fulda
10-12 januari 2020

Focko en Tineke, en Wolter en Nienke bezoeken op uitnodiging van de Stad Fulda en de Brunnenzeche dit weekend Fulda en maken daarnaast nog enkele afspraken over o.a een drietal reizen die op het programma staan van reisburo Stumpf aan Dokkum. Zij bezoeken de Prunksitzung van de Brunnenzeche en het Ball der Stadt Fulda, waar veel bekenden aanwezig zijn en ook weer nieuwe contacten worden gelegd. Dit zijn de plaatsen waar netwerken optimaal mogelijk is.

Rosenmontag in Fulda
21 - 25 februari 2020

Tjeerd en Annemarie bezoeken Fulda op uitnodiging van Prins Carnaval en samen met de vertegenwoordiging uit partnerstad Como hebben we met de vertegenwoordigers van de stad Fulda een treffen bij restaurant Zum Ritter. Ook hebben we dit weekend met Daniela Jehn van Stumpf busreizen en de reisleiders van de geplande reizen de activiteiten vastgesteld die we in de regio Dokkum zullen inplannen. Rosenmontag met vele vrienden gevierd en de optocht bekeken. Een weekend waar weer veel contacten zijn aangehaald en afspraken zijn gemaakt.

Stefan Buss op bezoek in Dokkum
2-5 maart 2020

Stefan Buss bezoekt Dokkum met vader en een kleine groep wandelaars. Stefan wil in juni de laatste etappe wandeltocht van Meppen naar Dokkum afleggen en gezamenlijk hebben we de route, met behulp van Fokko Bosker vastgesteld. Het wordt de laatste etappe van Fulda naar Dokkum die door velen zal worden gevolgd en de laatste etappe meegelopen. Wij hebben Stefan en de groep de regio laten zien en een avond gezamenlijk gegeten bij ArtiSante en bijgepraat. Men is enthousiast en hebben heel veel zin om de laatste etappe op te pakken.

Covid-19 maart 2020

In maart kwam de Coronacrisis, die de hele wereld zwaar getroffen heeft. Landen gingen in Lockdown en reizen werd verboden. Voor ons betekende dit dat alle geplande activiteiten tussen Dokkum en Fulda zijn geannuleerd of verplaatst naar 2021. Wij hopen dat een ieder gezond blijft en we na deze Lock down weer nieuwe plannen kunnen opstellen. Telefonisch en via de mail hebben we nog regelmatig contact om de banden warm te houden.

Lockdown Dokkum maart 2020

Foto 1: zondag 20.00 uur - Foto 2 maandag 11.00 uur. 
Peter Sauermann (Imagez.nl)

† Konrad Schnorr overleden
9 april 2020

We kregen een telefoontje uit Fulda dat Konrad Schnorr plotseling is overleden aan een hartstilstand. Konrad was, samen met Franz Heimann de grondlegger van de hernieuwde contacten tussen Dokkum en Fulda. Samen waren ze in 2000 op de fiets onderweg van Crediton naar Fulda en deden toen ook Dokkum aan. Dat bezoek warmde de nog altijd bestaande vriendschap tussen beide steden weer op en voormalig burgemeester Roel Cazemier heeft een paar jaar later het huidige vriendschapscomite opgericht. 

Wij verliezen met Konrad een echte vriend, die voor Dokkum een warm plekje in zijn hart had.

Zomer 2020

Deze zomer is er in de Fuldaer Zeitung een mooi artikel verschenen over het Nationaalpark Lauwersmeer onder de titel: “Vom Deich zu den Sternen Blicken”. Naast de mooie natuur gaat dit artikel ook over het Dark Sky Park, een titel waarop we trots mogen zijn. Er zijn maar twee gebieden in Nederland die deze titel mogen dragen, zijnde de Boschplaat en Lauwersoog. In de gehele wereld zijn er maar 70 plekken die deze titel mogen voeren, en ook Fulda, de Rhön, hoort daarbij. De journalist heeft al eerder over het Lauwersmeer geschreven, en dit artikel vermelden we hierbij ook.

Dr. Wolfgang Hamberger, Ehrenbürger der Stadt Fulda und der ehemalige Oberbürgermeister feiern am 25. August seinen 90. Geburtstag.
24. bis 26. August 2020

Door de coronamaatregelen konden maar een beperkt aantal genodigden deze feestelijke dag meemaken. De Stad Fulda had een ontvangst geregeld, waarbij onze pastoor Paul Verheijen, als vertegenwoordiger van de partnerstad Dokkum het woord heeft gevoerd. Dit heeft op de jubilaris erg veel indruk gemaakt. 

’s Avonds hebben we met de familie het feest gevierd met een diner en zijn er nog veel herinneringen met de vrienden daar opgehaald.
 Een feest waarbij de aanwezigheid van een vertegenwoordiging uit Dokkum de jubilaris deed glunderen.

Op het stadhuis in Dokkum de dames Nicole Uniquole en Reinildis van Ditzhuyzen ontvangen
30 november 2020

Zij zijn de vormgevers van de tentoonstelling Koning Willem I die in 2022 in Fulda  gehouden wordt . Als partnerstad van Fulda kenden zij Dokkum nog niet en hebben daarom deze trip ingepland om ook zelf te bekijken wat er eventueel als aanknopingspunten zijn. We hebben van gedachten gewisseld hoe we Dokkum hierin kunnen meenemen en de dames zijn enthousiast over de samenwerking met Fulda en de aangedragen punten. 

In januari 2021 hebben we een vervolggesprek gepand, van beide kanten een zeer gewaardeerde bijeenkomst .

Wadopera 
10-12 september 2021.

Door de Corona pandemie hebben we bijna 1,5 jaar geen activiteiten met onze partnerstad Fulda kunnen organiseren. Blij zijn we dan ook dat we dit weekend eindelijk weer een delegatie uit Fulda in Dokkum mogen ontvangen.
Op uitnodiging van burgemeester Johannes Kramer en het Vriendschapscomité Dokkum Crediton Fulda zijn ze hier voor de première  van de Wad opera Peter Grimes.  Na een goede reis is het gezelschap door de burgemeester ontvangen op het stadhuis. Stadtbaurat  Daniel Schreiner bood hem een kunstwerk van Fulda aan en het  werd een geanimeerd uurtje. ’s Avonds  heeft men genoten van de opera, een indrukwekkende Peter Grimes op een perfecte locatie.  Zaterdag genoot het gezelschap van de gezelligheid in Dokkum en de activiteiten die er waren in het kader van de weken van de Admiraal. Zondag heeft men de kerkdienst bijgewoond in de Bonifatiuskerk en na de koffie de terugreis aanvaard, na eerst de pier in Holwerd nog even te hebben bezocht. De zee blijft altijd trekken.

Jan Veenma en Bert Tacoma in Fulda
19 november 2011

Op 19 november 2021 bestond de Verein der Köche Fulda 100 jaar en dit jubileum zou men groots vieren. Uitnodigingen waren verstuurd maar ook hier gooide de Coronapandemie weer roet in het eten. Onze vertegenwoordigers Jan Veenma en Bert Tacoma waren voor dit jubileum uitgenodigd en hebben samen met een groep jonge koks uit Oekraïne en Stefan Faulstich een mooi en leerzaam weekend gehad in restaurant Landhotel Rhönblick. Jan Veenma en Bert Tacoma zijn zo langzamerhand al bekenden in Fulda en wij zijn trots op de wederzijdse goede contacten die verder gaan dan alleen een bezoekje en lekker eten. De artikelen van Jan en Bert en van Stefan zeggen genoeg.

Onbekend maakt onbemind.
23-11-2021

Afgelopen weekend zijn Bert Tacoma en ik Jan “cooks “aanwezig geweest op het jubileum van de inmiddels 100jarige koks verenging te Fulda. Sinds 2016 hebben we een leuke band op gebouwd met verschillende vakbroeders in en om Fulda dit dankzij de ondersteuning van het vriendschapscomité. In 2016 mochten wij aanwezig zijn tijdens de  Sint Laurentius dag viering  en hebben daar ook een  bijdrage geleverd aan het diner van 1000 man ,het jaar daarop zijn chef Stefan Faulstich -hij is de president/voorzitter van de koksverening - en een delegatie van de koksverening  bij ons te gast geweest en hebben een aantal bedrijven in de regio bezocht o.a .Weidenaar vleesbedrijf Dokkum. En de Garnalen afslag Haven Lauwersoog. In 2018 heb ik een lokale culinaire bijdrage geleverd aan het Genuss festival in Fulda. Op dit festival met 100.000 bezoekers is Dokkum op een positieve manier belicht in diverse kranten en nieuwsberichten op lokale tv. In 2019 zijn de Fulda koks hier geweest en hebben we samen met hen een sponsor diner georganiseerd voor div. Thuiszorg kantoren in de regio Dokkum in onze verhuur accommodatie “de vangpijp “ te Engwierum , waar men heeft  genoten van een heerlijk diner met producten uit de Rhön die men zelf had meegenomen. 

Tijdens dit diner zijn Bert en ik als verrassing ook bijzonder lid geworden van de koksvereniging Fulda  Maar om terug te komen op dit weekend Het  programma van het 100 jarig jubileumfeest is helaas door alle Corona maatregelen (die in Duitsland erg streng waren 2g ) op het laatste moment erg ingekort het gala diner kon in afgeslankte versie nog doorgang vinden. En om terug te komen op mijn titel van de tekst “onbekend maakt onbemind “Als dit waar is dan wou ik deze omdraaien naar “bekend maakt bemind “ Denk hierbij aan stageplekken voor studenten, studie reizen scholen, samenwerkingsverband handel en industrie Dokkum eo. Promotie toerisme onze regio in samenwerking met bv. Gastengilde. De connectie met Fulda gaat in mijn ogen dan ook verder dan Sint Bonifatius.   
Nogmaals dank vriendschapscomité voor het leggen van de eerste contacten. 

Cooking because I love it, Jan Veenma.