Bezoek Jeugdblaasorkest van de Freiherr von Stein Schule uit Fulda.

7 t/m 12 juli 2003 
Het Jeugdblaasorkest uit Fulda o.l.v. Andre Müller bracht een bezoek aan Dokkum. De groep logeerde in het natuurcentrum "het Kollumeroord" te Kollumerpomp, waar ze door een vertegenwoordiging van het Vriendschapscomité welkom werden geheten. 
Ze gaven 2 concerten die enthousiast ontvangen werden: het eerste op de camping te Lauwersoog, het tweede in de Grote Breedstraat in Dokkum 
Naast een ontvangst op het stadhuis door wethouder Ate Oosterhof, maakte de groep o.a. een stadswandeling, een rondrit in de omgeving en een dagtocht naar Schiermonnikoog.

Bezoek Fuldaer Katholische Frauengemeinschaft

15 juli 2003
Op 15 juli 2003 kreeg Dokkum bezoek van een dertigtal vrouwen van de Katholische Frauengemeinschaft Fulda. Bij de ontvangst op het stadhuis waren wethouder Oosterhof en leden van het vriendschapscomité aanwezig. Ook oud-burgemeester Sybesma en echtgenote kwamen langs om mevrouw Hamberger, de echtgenote van de oud-burgemeester van Fulda, te begroeten. 
Na een kopje koffie met oranjekoek deed het gezelschap nog een klein rondje Dokkum en keerde via o.a. de katholieke kerk terug naar de Bonifatiuskapel. Hier zongen de dames nog enkele liederen gezongen en gingen toen op weg naar hun volgende bestemming. Als afscheidskado bood het vriendschapscomité iedereen een blik Wilhelmina pepermunt aan.

BONIFATIUS 1250 JAHRE:
Fest des Glaubens van 4 - 6 Juni 2004 in Fulda

Een dubbeldekker met 65 Dokkumers vertrok op 4 juni naar Fulda om het grootse jubileumfeest mee te vieren. Natuurlijk was er een grote vertegenwoordiging van de RK parochie. Ook twee leden van het Vriendschapscomité waren erbij: een gevulde Bonifatiustas bevatte een overlevingspakket voor de reis. Ook B. en W. en leden van de raad reden naar Fulda. Men werd ondergebracht in een klooster of hotel buiten Fulda, of in een hotel in Fulda.

Het programma was zeer gevarieerd: kijken naar de reliekenprocessie op vrijdagavond (eens in de 50 jaar!) , een rondleiding in de binnenstad van Fulda, een tocht naar de natte Kreuzberg, de fantastische Bonifatiusmusical, het bijwonen van de indrukwekkende eucharistieviering op zondagmorgen met zo´n 25.000 mensen...

Zondagmiddag werd helaas de terugreis alweer aanvaard. Tegen middernacht was men weer terug in Dokkum.

BONIFATIUSDAG 12 juni 2004 in Dokkum
1250 jaar Bonifatius

“Je leven geven, je leven winnen.”

Op vrijdagavond 11 juni 2004 werden de gasten uit Fulda en enkele Engelse gasten feestelijk onthaald in het nieuwe gemeentehuis van Dokkum na de vesperdienst in de RK Kerk. De nodige geschenken werden uitgewisseld: Dokkum kreeg o.a. een mooie foto van de bloeiende Bonifatiustulpen bij het standbeeld van de jonge Bonifatius in Crediton. 
Na het optreden van het shantykoor kregen de gasten een Bonifatiustas en een doosje Wilhelminapepermunt aangeboden. Het laatste voorzien van het internetadres van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda. Vier leden van het comité waren aanwezig.
Ruim 2000 mensen vierden op 12 juni samen de eucharistie in de Bonifatiuskapel in aanwezigheid van bisschoppen uit binnen- en buitenland. Onder hen o.a. 75 gasten uit Fulda en de burgemeester van Crediton met zijn vrouw.
Mgr. W. J. Eijk, bisschop van Groningen onthulde ´s middags het standbeeld van Titus Brandsma. Om 7 uur ´s morgens startte er een pelgrimstocht van Veenwouden naar Dokkum. De dag werd afgesloten met de Bonifatiusverspers, gezongen door het Roder Jongenskoor. 
Het was een prachtige dag die ´s avonds afgesloten werd met het bijwonen van Fjoer en Wetter, een muziekspektakel over het leven van Bonifatius.

Bezoek CDU-Fraktie uit Fulda - 10 tot 12 september 2004

Een flinke afvaardiging van de CDU-Fraktie uit Fulda bezocht van 10 tot 12 september 2004 Dokkum. De groep van ruim zestig personen arriveerde halverwege de middag. ze startten het bezoek aan de Bonifatiusstad met een rondwandeling olv Klaas van de Galiën.

De tweede dag bezocht men Schiermonnikoog. Ook een flinke afvaardiging van het Vriendschapscomité ging mee: Gerrit Bijker, Jaap Zeijl, Tjeerd en Annemarie Jorna en Marjan Dreves-Veer. Voor de hele groep waren er Wilhelmina pepermunten. Op het eiland stonden de fietsen al klaar. Behalve wat regen was er veel zonneschijn: een extraatje!  ´s Avonds werd de groep in het nieuwe gemeentehuis hartelijk ontvangen door burgemeester Cazimier en zijn wethouders. Goede woorden en geschenken werden uitgewisseld. Het oude stadhuis werd bezichtigd en de nieuwe Bonifatiusfilm werd bekeken. Zondags kerkdienst en daarna moest men alweer naar huis. In Lauwersoog nam men afscheid met Hollandse haring (Matjes-essen).


Bonifatiusdag in Fulda - 5 juni 2005

Het weekend van 5 juni 2005 heeft een afvaardiging van 27 Dokkumers van de RK-parochie een zeer geslaagd bezoek gebracht aan Fulda en de Bonifatiusdag meegevierd. Het was weer een indrukwekkende dag waarbij Dokkum door de groep zeer positief is uitgedragen. Namens het Vriendschapscomité was Tjeerd Jorna aanwezig. In de Fulda Zeitung staat de Dokkumer groep prominent op de foto, uniek tussen ongeveer 8000 bezoekers. We zijn weer allerhartelijkst ontvangen: de heer Conrad Schnorr heeft als reisleider veel van de omgeving laten zien. 

Fulda wint Bonifatius Vriendschapstoernoot op 4 Juni 2005

Voetbalveteranen uit Engeland (Crediton) en Duitsland (Fulda) bezochten het afgelopen weekeinde Dokkum om hun krachten met de veteranen van Be Quick te meten. De Engelsen werden al op donderdag 2 juni en de Duitsers op 3 juni ’s avonds om zeven uur door hun gastgezinnen ontvangen. Aan elke speler werd een linnen tasje uitgereikt, bedrukt met de friese vlag en gevuld met droge worst, een suikerbrood, een Dokkum Dossier, een Zomerkrant en een doosje Wilhelminapepermunt van het Vriendschapscomité Dokkum, de initiator van dit evenement. Na bij het gastgezin voorzien te zijn van een stevige hap volgde de ontmoeting met de andere teams. Het Raadhuis werd opgeschrikt door veel Engels en Duits sprekende gasten. Enkele Bie Kwieck Antieckers raakten met hoofdpijn naar huis door het steeds moeten switchen van taal. Het was een zeer geslaagde warming up.

En dan het toernooi op zaterdag 4 juni. Om 1 uur begon de wedstrijd Crediton tegen Fulda. Er werd 2x 20 minuten gespeeld en met voor elk dan nog een wedstrijd voor de boeg kwam dat mooi uit op bijna een hele wedstrijd. Voor veteranen meer dan genoeg, soms zelfs te veel. De wedstrijd liet direct al hardwerkende Engelsen zien die het moeilijk hadden om de Duitsers uit hun strafschopgebied te houden. Ze hielden lang vol maar moesten in de tweede helft toch buigen voor de Fuldaers die met 2-0 wonnen. Beide goals werden gescoord door Adam Wigolowski. 

De wedstrijd tussen Be Quick Dokkum en Fulda liet en gelijkopgaande strijd zien waarbij de individuele klasse van de Duitsers de doorslag gaf. Stand 1-2. Goals gescoord door Jouke Roersma, Thorsten Most en Holger Heerd. De laatste wedstrijd tussen Crediton en Be Quick Dokkum eindigde in 2-1 voor de Dokkumers. Goals gescoord door Jilles Bijlstra en Jouke Roersma en voor Crediton uit een penalty Jason Windsor.

Het spel ging op en neer met zeer hartstochtelijk spelende engelsen die er in ieder geval een gelijk spel uit wilden slepen wat ook wel verdiend was geweest. Opvallend deze middag was dat je ook nog bij de veteranen de speelstijl van het land terugzag. Crediton, op naar de andere goal en met lange ballen het middenveld overslaand, de duitsers als een harmonica, georganiseerd samen naar voren en tegelijk terugzakkend naar de eigen helft en het totale opportunistische aanvalspel van de nederlanders. Uitslag toernooi Fulda eerste en verdiend Dokkum en Crediton goede tweede en derde. Natuurlijk bezochten de BieKwieck Antieckers samen met de gasten ook de BRON van dit bezoek, de Bonifatiusbron. Bonifatius, de persoon waar deze hele happening uit voortkomt had vriendschap en het onderhouden daarvan heel hoog in zijn vaandel staan. De veteranen van Be Quick gaan in zijn voetsporen wanneer zij volgend jaar de vriendschap gaan onderhouden in Crediton en de Bonifatiusvriendschapscup weer op gaan halen.

Het in 2001 door de gemeente in het leven geroepen Vriendschapscomite Dokkum initeert deze uitwisselingen en ondersteunt ze ook. Aan de voorzitter van Be Quick Dokkum werd een cheque overhandigd waarmee het mogelijk is iets extra’s toe te voegen aan de ontvangst van de gasten. Maar zonder gastgezinnen levert zo’n bezoek niet de helft aan contact op als wat het nu heeft opgebracht en daarom worden de gastgezinnen bij dezen hartelijk bedankt en de vriendschappen die zijn ontstaan zullen zeker worden onderhouden. Einde van een fantastisch weekeinde.

Tulpen, oktober 2005

Ook dit jaar worden er weer Bonifatiustulpen geplant. In 2006 hopen we er dan van te kunnen genieten. Dokkum - M.m.v. Dirk Osinga zullen er 1000 tulpen en 4000 crocussen in het Bonifatiuspark in Dokkum geplant worden.

Fulda
- Tjeerd Jorna met zijn vrouw Annemarie vertrokken naar Fulda om te zorgen dat de twee duizend tulpenbollen daar op tijd geplant konden worden. Oberbürgemeister Möller maakte, ondanks zijn drukke agenda, een half uurtje vrij om de duizend tulpenbollen in ontvangst te nemen. Dit is gelukt, mede dank zij de goede contacten van Frans Heimannn, een van onze contactpersonen in Fulda. Aanwezig bij het aanbieden waren verder o.a. de perschef van de Stad Fulda, het hoofd tuinonderhoud en Frans Heimann en Conrad Schnorr. Men was enthousiast over de aangeboden tulpen en wil graag op de uitnodiging ingaan om samen te kijken hoe we met tulpen uit de regio, Dokkum in Fulda kunnen promoten. Ze zullen geplant worden rondom het Bonifatiusbeeld (te beplanten vakken 4 keer 6 bij 3 meter) en in de tuinen bij het Slot en het Bisdommelijk paleis. 

Crediton
- Crediton kreeg eveneens 1000 tulpenbollen aangeboden. Deze bollen kunnen op tijd geplant worden omdat de (muzikale) gasten uit Crediton nog een plekje in de bagage over hadden, zodat men de bollen zelf mee kon nemen.

Kerkkoor uit Crediton concerteert in Dokkum
21 tot 25 oktober 2005   

Na een spannende reis (een deel miste de trein) was de aankomst in Dokkum om 23.00 uur. De wachtende Dokkumers maakten kennis of vernieuwden de kennismaking met hun gasten voor de komende dagen. 
Zaterdag was er een ontvangst op het gemeentehuis met woorden van welkom door een deel van het College, een rondleiding door het oude gemeentehuis en de film van Bonifatius. Daarna was er een wandeling door de stad. Maar er moest ook gewerkt worden! Vanaf 16.00 uur koorrepetitie in de Grote Kerk voor het concert van die avond: een prachtige eveningsong voor een goedgevulde kerk. 

Uitslapen was er de volgende (zondag)morgen niet bij: om 8.00 uur was het koor weer aanwezig, nu in de Fontein. Er werd een mooie bijdrage geleverd aan de dienst o.l.v. ds. Lunshof. Aansluitend aan de koffie ging men wandelend naar de kapel voor een rondleiding. Om 15.30 uur vertrok het koor, voorzien van een luchpakket met de bus naar Anjum voor de repetitie in de Hervormde Kerk. Om 20.00 uur de wereldpremière van het speciaal voor het koor gecomponeerde Requiem van David Briggs, een befaamd organist en componist.

Na het werk tijd voor ontspanning: maandagmiddag maakte men een sightseeingtrip door Noordoost Friesland. Onderweg was er, ondanks de regen, tijd voor nog een première: het Fryske volkslied, vertaald in het Engels door Gerrit Bijker, gezongen door het Choir of the Collegiate Church of the Holy Cross and the Mother of Him who hung thereon uit Crediton. Dat zal men niet gauw vergeten. Ook werd de Wilhelminapepermunt van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda niet vergeten. Dinsdag tenslotte nog een dag ter vrije besteding en op woensdag zit het er al weer op: de bus vertrok alweer in alle vroegte. Zowel gasten, gastgezinnen als concertgangers kunnen terugzien op een zeer geslaagd bezoek.

Optreden koor in Dokkum